Update van het bestuur - mei 2018

Spoton.jpgdonderdag 24 mei 2018 12:15

Vorig jaar zijn we gestart met onze maandelijkse updates na de bestuursvergadering. We vinden het belangrijk dat leden weten hoe het met de vereniging gaat en waar we onze aandacht op richten. Op woensdag 16 mei waren we te gast bij Else Mulder, onze penningmeester die er helaas binnenkort mee gaat stoppen. Tijdens de ALV van 30 mei geeft ze het stokje door aan een nieuwe penningmeester, die natuurlijk eerst door de leden op de ALV moet worden geaccordeerd.

 

Door de redactie

Na een korte bureau update door André hebben we de jaarrekening van 2017 (die op de ALV wordt gepresenteerd) uitgebreid besproken. Het afgelopen jaar was in meerdere opzichten  succesvol. Het bureau is op sterkte, de programmering was goed en inhoudelijk gevarieerd. Ook binnen de pijler professionalisering hebben we mooie stappen kunnen zetten met het Centrum voor Strategische Communicatie. Het aantal leden is bijna stabiel gebleven en in het jaar 2017 hebben we een uitzonderlijk positief resultaat behaald. Dit resultaat wordt weer in de vereniging geïnvesteerd; een deel van het positieve resultaat gaat naar het Onderzoek en Onderwijs fonds, een deel gebruiken we voor het nieuwe fonds om de digitalisering van de vereniging te versnellen en de rest is bestemd voor het versterken van het eigen vermogen.

We hebben ook gekeken naar het advies van de Adviesraad Programmering & Trends (APT) over de beoogde, nieuwe voorzitter van Young Logeion (opvolger van Mark Wijers). Het bestuur neemt het advies over en koppelt dit terug naar de APT. Daarna hebben we stil gestaan bij de voorbereidingen van C-DAY18. Inmiddels hebben ruim 350 mensen zich aangemeld en het streven is om het aantal van vorig jaar te evenaren. Het bureau heeft ook de contouren voor de programmering voor de tweede helft van het jaar vastgelegd, een inhoudelijk en afwisselend programma.

We hebben gediscussieerd over de Beroeps Niveau Profielen (BNP). Deze zijn een kroonjuweel van de vereniging en we hebben daarom het besluit genomen om meer tijd en energie te steken in de implementatie van de BNP’s. Naast deze verdiepende discussie zijn ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van certificering besproken, waaronder de recente acties van Commtop. Een delegatie van het bestuur zal binnenkort met een aantal leden van de Raad van Advies van Commtop bespreken hoe we beter samen kunnen optrekken. Verder hebben we het gehad over de heimiddag, die we op 27 juni met het bestuur hebben gepland en waar ook de voorzitters van de adviesraden voor zijn uitgenodigd. Tot slot hebben we stil gestaan bij de samenwerking met Cascadis die per 1 juli officieel wordt. Het proces loopt voorspoedig en alle Cascadisleden krijgen vanaf 1 juni al het nieuwe vakblad C toegestuurd.

« Terug

Reacties op 'Update van het bestuur - mei 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.