Update van het bestuur - april 2018

malieveld705x220.jpgdonderdag 03 mei 2018 17:24

Op een zonovergoten woensdagavond is Jeroen Koedam onze gastheer in het Provinciehuis van Den Haag. Tijdens de vergadering kijken we eerst terug op de activiteiten van de afgelopen periode zoals de ontwikkeling van het Centrum voor Strategische Communicatie. We zoeken actief naar vrienden en partners die Logeion hierbij in woord en daad willen steunen. Het proces voor de vacature van de leerstoel loopt gestaag door en we verwachten dat de UvA op korte termijn kan gaan werven.

Door de redactie

De complimenten aan Young Logeion voor de organisatie, zijn er nu 12 bevestigde aanmeldingen voor de studiereis naar Stockholm. En het succes van Lin-on-a-mission gaat verder met de start van een online magazine over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder is het programma voor C-day rond. Der verwachting is dat de meeste aanmeldingen in de loop van mei en begin juni binnenkomen. Er volgen communicatieacties via social media om aandacht te vragen bij de leden voor deze dag.

De selectiecommissie voor de Communicatieverkiezing 2018, heeft 8 kandidaten en 9 talenten gekozen, waarbij zorgvuldig is gekeken naar de criteria. Gebleken is dat communicatieprofessionals het moeilijk vinden om een individu te nomineren, omdat waardering voor het team en lange termijn resultaten een onderdeel zijn van de huidige selectie. Deze leermomenten zijn meegenomen in de adviesrapporten en komen terug in de evaluatie. We geven als aandachtspunt voor de evaluatie mee om rekening te houden met andere prijzen die er al zijn, bijvoorbeeld op marketinggebied, omdat de verschillende disciplines steeds dichter bij elkaar komen.

Het opstellen en formeel afronden van de jaarrekening 2017 gaat volgens planning. Op 20 april vindt het gesprek plaats met de accountant en op 16 mei bespreken we de jaarrekening tijdens de bestuursvergadering. Samen met de leden hopen we op 30 mei tijdens de AVL de jaarrekening vast te kunnen stellen. Op basis van de positieve resultaten lijkt er ruimte om het eigen vermogen te versterken, waardoor we kunnen investeren in het digitaliseren van de front- en backend, met aandacht voor de website, Podcast en natuurlijk wettelijke verplichtingen als de AVG. Meer cijfers passeren de revue waarbij de resultaten van de ledenwerfactie een stijgende lijn laten zien. Belangrijk hierbij is de netto resultaten te blijven monitoren en een diepgaandere analyse van de kengetallen te maken. Hiermee kunnen we meer inzicht krijgen in de interesses van de leden voor de programmering.

De voorbereidingen voor het samengaan van Logeion met Cascadis vanaf 1 juli 2018 gaan goed en een communicatieplan is in voorbereiding. De huidige leden kunnen vanaf het moment van samengaan al gebruik maken van de programmering van Logeion, zonder contributieverhoging dit jaar. Ook krijgen zij het vakblad C toegestuurd. Verder is er een andere samenwerkingspartner in beeld waarmee verkennende gesprekken zijn gevoerd. Zodra meer duidelijk is over de kansen van een mogelijke samenwerking, komt dit punt terug tijdens een van de volgende bestuursvergaderingen.

Om helderheid te geven aan Van der Hilst en SRM over de stand van zaken van de certificering, is een conceptbrief opgesteld door de TCC met het standpunt van het bestuur. Hierin is vermeld waarom er pas op de plaats is gemaakt met de modernisering van de certificering. Daarnaast is aangegeven dat de TCC eerst een peiling wil houden onder de leden, bijvoorbeeld via het Communicatiepanel, voordat wij vervolgstappen gaan zetten. Met aanvulling van enkele suggesties gaan we akkoord met het verzenden van de brief.

Tot slot ligt een voorstel op tafel om te onderzoeken hoe we Logeion meer kunnen positioneren als autoriteit binnen het communicatievak. Wij gaan akkoord met het opstellen van een plan van aanpak en nemen een definitief besluit nadat de opdrachtbeschrijving en offerte is voorgelegd.

« Terug

Reacties op 'Update van het bestuur - april 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.