Cascadis en Logeion bundelen krachten

Cascadis_Logeion_705x220.jpgwoensdag 28 maart 2018 08:00

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Cascadis op 27 maart, is ingestemd voor een fusie met Logeion. Cascadis is de beroepsvereniging van online professionals in de (semi)-publieke sector. Na een intensieve voorbereidingsperiode, waarin is gewerkt aan een plan van aanpak, hebben de leden van Cascadis het voorstel om per 1 juli 2018 met Logeion te fuseren, met behoud van eigen identiteit, goedgekeurd. Hiermee wordt het onderdeel online en digitale communicatie een belangrijk onderdeel van de beroepsorganisatie.

Door de redactie

Het samengaan van beide verenigingen creëert een duidelijke meerwaarde voor de leden van zowel Cascadis en Logeion. Dit uit zich in een groter aanbod en breder aanbod van activiteiten. Cascadis en Logeion zijn complementair aan elkaar waardoor een grote synergie ontstaat. Door samen te gaan ontstaat er een vereniging met ruim 4000 leden, met een grotere slagkracht en bereik (ook regionaal).

Robert van Vliet, voorzitter van Cascadis is blij met de fusie van beide verenigingen: “In het najaar van 2017 raakten bestuurders van Cascadis in gesprek met Logeion. Uit deze gesprekken bleek al snel een positieve chemie. Niet alleen is Logeion een grote en gezonde vereniging met een duidelijke groeiambitie. Logeion heeft ook de ambitie om meer te gaan doen online communicatie en dat is waar Cascadis specialist in is. Beide verenigingen blijken elkaar op deze manier op een natuurlijke wijze aan te vullen.”

Wieneke Buurman, voorzitter van Logeion voegt daaraan toe: “ Logeion wil een inspirerend platform zijn voor álle communicatieprofessionals in Nederland. Een netwerk en thuishaven voor vakgenoten die werken aan hun ontwikkeling. De online kennis, digitale ervaring en vaardigheden die de leden van Cascadis meebrengen zijn voor onze vereniging een enorme stimulans om als beroepsgroep verder te professionaliseren en steeds beter te worden.”

2018 wordt een jaar dat in het teken staat van overgang, waarin Cascadis en Logeion activiteiten, inhoud, administratie, personeel en financiën op elkaar gaan afstemmen. Tegelijkertijd gaan de leden van Cascadis nu al profiteren van het bredere platform, de service, activiteiten en kanalen van Logeion.


« Terug

Reacties op 'Cascadis en Logeion bundelen krachten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.