Update van het bestuur - maart 2018

Spoton.jpgwoensdag 21 maart 2018 12:18

Op 14 maart waren we te gast bij Corine van Impelen voor de bestuursvergadering. Het was een volle agenda met een aantal onderwerpen voor discussie. Na de huishoudelijke mededelingen en het doornemen van de notulen, gingen we direct over naar een update van het bureau. Op dit moment ondervinden we hinder van de servermigratie die eerder is ingezet. Met name de impact op het versturen van de facturen voor contributie en programmering loopt hierdoor vertraging op. Onze leveranciers zijn hiermee aan het werk, maar het duurt al met al te lang voordat alle problemen zijn opgelost. Het bureau zal samen met alle betrokken partijen een evaluatie plannen om te kijken wat we hier van kunnen leren om herhaling in de toekomst te voorkomen. De verzending van de facturen vindt normaal gesproken eind januari plaats en zal nu in de week van 19 maart plaatsvinden.

Door het bestuur

Ook hebben we over de impact van de algemene verordening gegevens bescherming (AVG) gesproken. Het bureau gaat kijken hoe we op een goede en efficiënte manier door een externe adviseur ondersteund kunnen worden en daarnaast willen we een webinar over dit onderwerp voor leden aanbieden.
De programmering loopt uitstekend! In de maand maart bezoeken ruim 500 leden en niet-leden een Logeion-bijeenkomst. Ook de bijeenkomsten in april zijn populair. De Galjaarddag is verplaatst naar de tweede helft van het jaar en het programma van C-DAY18 krijgt steeds meer vorm. 

Het aantal vacatures op de Logeion-website neemt ook toe en het aantal nieuwe communicatieprofessionals dat zich in 2018 als Logeion-lid heeft aangemeld is alweer gestegen naar ruim 145 en nog steeds komen er elke dag nieuwe leden bij. We zijn al een tijdje in gesprek met Cascadis over een nauwe samenwerking, die steeds meer vorm begint te krijgen. Ook hebben we gesproken over het investeren in de communicatie naar onze leden. Het vakblad C speelt daarin een belangrijke rol. We hebben daarnaast ook de wens tijd en geld te investeren in nieuwe (digitale) communicatiemiddelen om content (en daar hebben we veel van) nog beter met onze leden te delen. Een voorbeeld hiervan is de investering in Logeion-Podcast, die door het bestuur is goedgekeurd. We hebben uitgebreid stilgestaan bij een aantal onderwerpen die onder de pijler professionalisering vallen; certificering, vrienden en partners van het Centrum voor Strategische Communicatie en de Logeion-leerstoel.

De volgende bestuursvergadering is op woensdag 18 april waarbij de focus in de komende weken ligt op de voorbereiding van de jaarrekening en van de ALV op 30 mei. Plaats en tijd van de ALV laten we zo snel mogelijk weten, maar de begroting voor 2018 en de toelichting staan inmiddels op de website. Op de ALV zullen Else Mulder (penningmeester) en Jeroen Koedam (algemeen bestuurslid) terugtreden. We zoeken dus versterking. De vacature voor de penningmeester wordt binnenkort met de leden gedeeld en op de website gezet.

« Terug

Reacties op 'Update van het bestuur - maart 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.