Update van het bestuur - februari 2018

Spoton.jpgdinsdag 20 februari 2018 11:49

Met veel hart voor onze vereniging gaat de bestuursvergadering natuurlijk ook gewoon door op Valentijnsdag. Deze keer met vooral aandacht voor de begroting 2018 en de bijbehorende toelichting, die je binnenkort op de website vindt. Een tipje van de sluier: in de begroting gaan we uit van vier belangrijke inkomstenstromen: de inkomsten uit contributies, de inkomsten uit de programmering, uit onze overige activiteiten (vacatures, advertenties) en de inkomsten gerelateerd aan het Centrum voor Strategische Communicatie.

Door het bestuur

Het bestuur verwacht in 2018 een groei van alle inkomsten. En dat moet ook wel, want in 2018 willen we blijven investeren in de vereniging; met name in het verder digitaliseren van Logeion. Dat betekent dat we investeren in de website, maar bijvoorbeeld ook in een digitaal platform voor onze leden, zodat we niet alleen fysiek maar ook digitaal veel beter met elkaar kunnen netwerken en samenwerken. Zoals gezegd, de details van de begroting komen snel op de website, maar het is fijn om te weten dat we ambities hebben om verder te bloeien en te groeien én dat we die ook financieel kunnen waarmaken.
Daarnaast hebben we gesproken over de Logeion-leerstoel, de opvolging van Noelle Aarts. We hebben goede gesprekken gevoerd met veel betrokkenen en zijn tot de conclusie gekomen dat de leerstoel een prima plek heeft aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en dat de leerstoel daar ook blijft. De conceptvacature voor de hoogleraar is inmiddels gemaakt en ligt bij de UvA ter laatste controle, voordat deze publiek wordt gemaakt. Tijdens de bestuursvergadering is ook gesproken over eventuele samenwerking met de Adfo Groep en met Cascadis, de beroepsvereniging online professionals, waarvan laatstgenoemde samenwerking de meest concrete is. Verder hebben we nog stilgestaan bij de programmering van 2017, die uiterst succesvol is geweest en ervoor heeft gezorgd dat we in de vereniging kunnen blijven investeren. Tot slot is het leuk om mee te delen dat de ledenwerfactie die op 1 januari gestart is, al ruim honderd nieuwe leden heeft opgeleverd en daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

« Terug

Reacties op 'Update van het bestuur - februari 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.