Spot on! Update van het bestuur

Spoton.jpgdinsdag 05 december 2017 11:15

Woensdag 29 november was een mooie, intensieve Logeion-dag voor het bestuur. ’s Middags hadden we een serie keukentafelgesprekken met een deel van onze leden over de koers en de toekomst van Logeion. Tijdens deze gesprekken hebben we heel veel goede informatie verzameld over waar we met Logeion naartoe moeten als vereniging.

Door het bestuur

Een gedetailleerd verslag volgt nog, maar onze leden hebben ons duidelijk laten weten dat Logeion meer potentieel heeft dat nog beter benut kan worden. En dat gaan we natuurlijk verder uitwerken en dan in de praktijk brengen.

Dit was direct ook het eerste agendapunt van de bestuursvergadering. Daarna zijn een aantal lopende en nieuwe agendapunten besproken. Allereerst is het besluit genomen om op 11 januari 2018 een nieuwjaarsborrel voor leden te organiseren, iets nieuws voor Logeion! In het nieuwe COMM museum in Den Haag en gratis toegankelijk. Dit om de band met de leden nog verder te versterken. Ook leuk om tijdens de bestuursvergadering te horen dat drie van de vier projecten van Lin on a Mission inmiddels zijn ingevuld en dat we ook een aantal aanmeldingen hebben gekregen van niet-leden.

Vervolgens hebben we de programmering voor de rest van het jaar doorgenomen en ook de contouren van 2018, met als hoogtepunt C-DAY 2018, dat op 21 juni van het volgende jaar is gepland (noteer alvast in je agenda!). We hebben ook nog even kort stil gestaan bij het afscheid van Noelle Aarts en bij de verschillende activiteiten die gelinkt zijn aan het Centrum voor Strategische Communicatie, zoals de netwerkbijeenkomst over de relatie tussen onderwijs en de beroepspraktijk op donderdag 23 november. Tenslotte nog een bureau-update: de programmering loopt nog steeds heel goed en we zijn de begroting voor 2018 aan het voorbereiden. De ledenwerfactie die we in oktober hebben gehouden, heeft 120 nieuwe leden opgeleverd. Een mooi resultaat, maar de ervaring leert dat we niet te vroeg mogen juichen. We hebben daarom tot het einde van het jaar alle zeilen bijgezet, zodat nog meer communicatieprofessionals de weg naar Logeion weten te vinden.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht