Hoe krijgen we mensen naar de stembus op 21 maart 2018?

Stemmen.jpgdinsdag 10 oktober 2017 11:32

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 2014 was het opkomstpercentage 54 procent. Dat mag zeker niet minder worden. Hoe kan de opkomst, specifiek die van jongeren, worden bevorderd? Dit was op 3 oktober het onderwerp van een Logeion-bijeenkomst bij de VNG.

Door Vera de Witte

In 2014 was het opkomstpercentage in Rotterdam zelfs onder de 50 procent. Het was de aanleiding om een landelijk onderzoek met de universiteit van Tilburg te starten met als onderzoeksvraag het inventariseren van de effecten van de gemeentelijke inzet rondom opkomstbevorderingcampagnes. Wat blijkt? Het effect van deze campagnes is nagenoeg nihil. Kan je dan niets doen? "Integendeel", zegt Han van Midden, raadsgriffier in Rotterdam, "het vraagt alleen om een andere aanpak. We weten dat als first time voters ook echt gaan stemmen, deze geneigd zijn de keer daarop ook weer te gaan stemmen. Een belangrijke component daarvoor is het leggen van verbinding, vooral structureel op thema's die voor bijvoorbeeld jongeren relevant zijn. Toekomstige communicatie is echt verbinding maken met groepen, niet het voeren van campagnes die gedifferentieerd zijn naar doelgroepen.”

Hoe is eigenlijk de betrokkenheid van jongeren bij politiek? Chris Aalberts, onderzoeker en journalist, geeft aan dat jongeren politiek als zodanig van belang achten. Het betreft immers iedereen. Tegelijkertijd wordt het vaak als saai beschouwd en abstract, met moeilijk taalgebruik. Het stemmen zelf heeft daarin nog wel een zekere aantrekkingskracht, dus zijn tip is daaraan wel aandacht schenken, al is het maar om een persoon extra over de streep te trekken. Aalberts stelt: "belicht vooral die thema's die relevant zijn en waar gemeenten ook echt het verschil in kunnen maken."

In Zaanstad stelt Bart Scholten, hoofd communicatie, een driefasen aanpak voor. Een fase voor de verkiezingen, een fase tijdens de verkiezingen en een fase na de verkiezingen. In de eerste fase gaat het om het ophalen van wat in de samenleving speelt en wat jongeren echt belangrijk vinden. Stimuleer de politieke partijen om zich op deze thema's uit te spreken tijdens de verkiezingen. Het coalitieakkoord na de verkiezingen zou vervolgens heel concreet moeten worden geformuleerd en over voortgang zou regelmatig gerapporteerd moeten worden. Participatievormen zouden structureel in het handelen ingebed moeten worden. 

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Steun Logeion

Logeion is dé beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals in Nederland, met ruim 4.000 leden. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, internationaal tot de voorhoede van het vak. Je kunt onze werkzaamheden steunen met een vrijwillige bijdrage in de vorm van een donatie. Zo help je het communicatievak te blijven ontwikkelen.