Communicatieprofessionals mikken bij anderhalvelijnszorg op hoger doel

Netwerkgroep-Zorg.jpgwoensdag 26 juli 2017 14:12

Tijdens de voorjaarsvakimpuls van de Logeion Netwerkgroep Zorg (LNZ) kregen zo’n 25 communicatieprofessionals antwoord op de vraag welke rol zij kunnen vervullen bij anderhalvelijnszorg. Sleutelwoorden? Een hoger doel en een heldere boodschap, zo bleek uit de bijdrages van transmuraal adviseur Ronald Meerlo, promovendus Sofie van Hoof en communicatieadviseur Marieke Linstra.

Door Anje Ham

Huh, anderhalvelijnszorg?

Anderhalvelijnszorg is verplaatsing van een deel van de ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk. Andere termen in dit verband zijn ook populatiemanagement en Triple Aim-vraagstukken. Een belangrijke gedachte achter anderhalvelijnszorg is dat voor veel verwijzingsvragen helemaal geen bezoek aan het ziekenhuis nodig is. Als er bijvoorbeeld geen ingewikkelde apparatuur nodig is, kan de medisch specialist net zo goed naar de patiënt toekomen, in plaats van andersom. Bijvoorbeeld naar de huisartsenpraktijk van de patiënt. Dit is niet alleen goedkoper - een belangrijk doel van anderhalvelijnszorg - maar ook prettig voor patiënten die vaak sneller terechtkunnen voor een afspraak en geen eigen bijdrage hoeven te betalen op basis van het eigen risico. 

Stadspoli’s

Drs. Ronald Meerlo stond als transmuraal adviseur aan de wieg van de zogenoemde Stadspoli’s in Maastricht. In deze Stadspoli’s houden specialisten van het Maastricht UMC+ inmiddels een aantal jaren spreekuur voor patiënten die door hun huisarts verwezen zijn. 

Door de verschillende belangen van de betrokken partijen - verzekeraars, ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, vakgroepen, enzovoort - zijn de Stadspoli’s zeker niet zonder slag of stoot ontstaan. ‘Een belangrijke voorwaarde voor het succes was het vinden van een “hoger doel”, waar alle partijen zich aan wilden verbinden’, zo hield Ronald zijn gehoor voor. Juist omdat bestuurlijke processen en verschillende (financiële) belangen vernieuwingen als deze tegen kunnen houden. 

Hoger doel

Toen dit inderdaad dreigde te gebeuren, besloten Ronald en zijn mede-initiatiefnemers de publiciteit te zoeken. Spannend. Maar het kwartje viel de goede kant op. Het bleek een flinke zet in de goede richting bij het vinden van het gezamenlijke belang, waar je als verzekeraar en zorgorganisatie niet tegen kán zijn. Namelijk: betere zorg tegen lagere kosten. Onder de noemer Blauwe zorg heeft anderhalvelijnszorg in het Maastrichtse vervolgens verder vorm gekregen. Insteek: hogere kwaliteit van zorg, minder verwijzingen naar de 2e lijn en lagere zorgkosten. 

Mede dankzij het gezamenlijke doel én een heldere boodschap ging anderhalvelijnszorg ook op de communicatie-afdelingen van de betrokken zorgorganisaties steeds meer ‘leven’. Beide bleken bovendien de broodnodige kapstok voor effectieve communicatie met alle doelgroepen. Anderzijds gaf Ronald aan dat structurele programmabegeleiding door communicatieadviseurs van alle betrokken partijen beter had gekund als zij vanaf de start betrokken waren geweest. Dit is een leerpunt. 

Gewone kleding, gewone taal?

Drs. Sofie van Hoof, promovendus aan de Universiteit Maastricht, deed in de regio Maastricht onderzoek naar de ervaringen van patiënten, huisartsen en specialisten met anderhalvelijnszorg. Een opvallende uitkomst van haar onderzoek was onder andere dat patiënten uitleg van specialisten in anderhalvelijnszorg hoger waardeerden dan in het ziekenhuis. Als mogelijke verklaring noemde Sofie dat een medisch specialist buiten het ziekenhuis in zijn eigen kleding ook ‘gewoner’ praat met patiënten? En enigszins buiten de invalshoek van dit artikel, maar nog een interessante uitkomst was dat zorgmijders - een groot probleem - liever niet naar een ziekenhuis, maar wel naar de Stadspoli’s komen. De drempel is kennelijk lager. 

Slimmer met Zorg

Hoe belangrijk een helder doel én een heldere boodschap zijn, bleek ook tijdens de proeftuin Slimmer met Zorg, waar communicatieadviseur Marieke Linstra van PoZoB bij betrokken was. PoZoB ondersteunt met 200 praktijkondersteuners en 5 zorgprogramma’s circa 230 huisartsen in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Eén van de projecten die in de proeftuin is opgestart is Eerstelijn Plus. Specialisten hebben in dit project een actieve rol binnen de huisartspraktijk. Patiënten hoeven voor bepaalde afspraken niet meer naar het ziekenhuis. 

Niet langer vanuit Slimmer met Zorg, werkt PoZoB inmiddels in afgeslankte vorm samen met het Máxima Medisch Centrum (MMC)* aan anderhalvelijnszorg. Geloof in het project én bevlogen medewerking blijken sleutelwoorden. Huisartsen en ziekenhuizen werken nu met name voor mensen met een chronische aandoening samen aan betere en goedkopere zorg, dichtbij huis. Om patiënten te informeren is onder andere de folder Eerstelijn Plus ontwikkeld. 

*Onlangs heeft PoZoB samen met het MMC en het MSB (het Medisch Specialistisch Bedrijf van MMC) een intentieverklaring ondertekend voor de samenwerking transmurale chronische zorg.

Tot slot: communicatieadvies

Na de presentaties discussieerden de aanwezigen in kleine groepjes over stellingen van de sprekers over de vereiste inzet van communicatieprofessionals bij de ontwikkeling en implementatie van anderhalvelijnszorg. Dit leverde tijdens de afsluitende plenaire sessie de volgende adviezen op: 

  • commitment van alle partijen is niet alleen belangrijke voorwaarde voor een succesvol project, maar ook een kritische succesfactor voor effectieve communicatie
  • werk planmatig op basis van een gezamenlijk communicatieplan: dit blijft een onmisbare leidraad om projecten bekendheid te geven
  • beleg informatiebijeenkomsten, maar laat een opinion leader het woord voeren, een arts bijvoorbeeld
  • blijf de doelen en de meerwaarde van het project communiceren
  • informeer het publiek en ieders achterban gezamenlijk
  • zorg dat je vanaf de start bij de beslissers aan tafel zit, en werk niet vanuit aparte communicatie-werkgroepjes

Op 30 november 2017 organiseert LNZ een Vakimpuls over communicatie-uitdagingen rond beperkte gezondheidsvaardigheden. 

 

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht