Partners Centrum voor Strategische Communicatie maken nieuwe start!

Artikel-CSC.jpgwoensdag 10 mei 2017 11:18

Een historisch moment op een historische plek. In de monumentale vergaderzaal van het hoofdkantoor van Prorail in Utrecht -de Inktpot-, komt een illuster gezelschap bijeen om het communicatievak een boost te geven. Alle aanwezigen hebben zich gecommitteerd om partner van de Leerstoel en het Centrum voor Strategische Communicatie te zijn en zo bij te dragen aan de positionering en professionalisering van het vak. Sommigen zijn al vanaf het eerste uur betrokken (2008), anderen stappen fris in. Wie zijn die partners en wat gaan ze samen doen?

Door Celia Noordegraaf

Bien étonne de se trouver ensemble
De opzet is dat de partners van de leerstoel en Centrum voor Strategische Communicatie zowel uit de wereld van Onderwijs & Onderzoek, als uit de communicatiepraktijk komen. Die opzet is goed geslaagd. HBO en WO zijn vertegenwoordigd evenals twee ‘commerciële’ communicatieopleidingen. Een zevental bureaus brengt haar expertise in en eenzelfde aantal corporates. Het samenbrengen van al die expertises zorgt voor een bijzondere dynamiek. Op deze eerste bijeenkomst in 2017 staan een aantal onderwerpen op de agenda:

-          de leerstoel

-          het opzetten van een representatief en relevant onderzoek naar de positie van de communicatieprofessional

-          de Vrienden van het Centrum voor Strategische Communicatie

-          positionering van het Centrum voor Strategische Communicatie

Leerstoel
Met Noelle Aarts als spin in het web zijn wetenschap en praktijk met elkaar verknoopt in velerlei netwerken. Zij was in 2008 de eerste Logeion-hoogleraar. Op de voor haar zo kenmerkende zinderende manier, vertelt Noelle hoe zij met vallen en opstaan heeft ontdekt hoe de ‘kloof wetenschap-praktijk’ het beste kan worden gedicht. Geen vakjargon, maar wel honderden lezingen, key notes, columns, etc. etc. In tal van adviesraden, klankbordgroepen etc. heeft zij de stem van het vak vertegenwoordigd. Eén van de voordelen van het partnerschap is, dat Noelle zich als hoogleraar op persoonlijke titel voor je inzet. Dat leidt soms tot zeer bijzondere dingen, zoals zeer recent het thema ‘kwetsbaarheid’  in de Communicatiemonologen. Ontstaan ter gelegenheid van het 16-jarig bestaan van de Maatschap voor Communicatie, nu in het theater. Hoe succesvol Noelle is, blijkt ook uit het feit dat zij al jaren nummer één is de Communicatieranking van meest invloedrijke personen. Als partner heb je het voordeel haar persoonlijk te leren kennen en van haar te kunnen leren. Er worden die 30e maart dan ook meteen al de nodige contacten gelegd. 

Onderzoek
Belangrijk doel van het Centrum voor Strategische Communicatie is om door middel van onderzoek de positie van het vak te gaan verstevigen. White-papers, e-books of andere kennisactiviteiten moeten antwoord gaan geven op de vragen waar nu nog geen antwoord op is. Uiteraard is het niet de bedoeling om te gaan concurreren met het onderzoek dat nu aan hogescholen en universiteiten plaatsvindt. Het gaat om nieuw onderzoek in samenwerking met de deelnemende partners, dat bij uitstek aansluit bij de vragen die leven bij de communicatieprofessional van de toekomst. UvA-onderzoeker Piet Verhoeven, nauw betrokken bij de totstandkoming van de European Communication Monitor, geeft een toelichting op historie, opzet en belangrijkste resultaten van de Communicatiemonitor. Vervolgens praten de partners in kleinere groepen door op ideeën voor het door Logeion te starten onderzoek: een variant op de Europese monitor of iets heel anders? In no time ontstaat een flinke lijst met ideeën. 

Vrienden
Voor een beroepsvereniging is het cruciaal om representatief te zijn voor alle niveaus waarop het beroep wordt uitgeoefend. Ook alle disciplines moeten zich vertegenwoordigd voelen. Daarom wordt nagedacht over een nieuw type lidmaatschap, Vriend van het Centrum voor Strategische Communicatie, meer gericht op netwerken en communicatievraagstukken op strategisch niveau. Uiteraard zit er ook een fundraising-aspect aan. De Vrienden maken het Logeion-onderzoek mogelijk en krijgen vervolgens uit de eerste hand als eerste inzicht in de resultaten ervan. De positionering van deze Vrienden heeft alles te maken met de positionering van het Centrum. Afgesproken wordt in kleinere groepen hierover door te praten.

Next level
Als partner van de leerstoel en het Centrum voor Strategische Communicatie ben je in de lead om het vak naar een next level te brengen. De partnerbijeenkomsten die elk kwartaal plaatsvinden, zijn bedoeld om kennis en ideeën uit te wisselen. Daarnaast maken de partners gebruik van het netwerk om elkaar feedback te geven. Hoe kijken de vertegenwoordigers vanuit opleiding & onderwijs bijvoorbeeld naar het bedrijfsopleidingsplan van de communicatieafdeling van een corporate? Een andere partner entameert een discussie over een whitepaper over het communicatievak in 2025 op C-DAY. Communiceren doe je samen, dat geldt in het bijzonder voor partners van de leerstoel en het Centrum voor Strategische Communicatie. Eind juni vindt de volgende partnermeeting plaats. Ook interesse? Neem contact op met bestuurslid Celia Noordegraaf, 06-21517956.

« Terug

Reacties op 'Partners Centrum voor Strategische Communicatie maken nieuwe start!'

Christel Berkhout
Geplaatst op: 18-05-2017 09:54 Quote
Heldere weergave, Celia, van de nieuwe start. Mooi dat partijen uit diverse geledingen zich inzetten om het communicatievak naar een 'next level' te brengen.
Andre Manning
Geplaatst op: 10-05-2017 13:55 Quote
Mooi om er bij te zijn geweest en te lezen dat we volgende stap zetten. Dank aan alle partners!
Nieuw bericht

Archief > 2017

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari