Promovendus Sifra Bolle (UvA) doet onderzoek naar online communicatie met oudere patiënten

ZorgCommunicatie.jpgwoensdag 09 maart 2016 12:26

Sifra Bolle (Universiteit van Amsterdam) hoopt in 2017 te promoveren op haar onderzoek naar de usability en effectiviteit van voorlichtingswebsites voor oudere darmkankerpatiënten. Ze ontwikkelde voor haar onderzoek de website www.wijzerbijkanker.nl die dit jaar in vijf ziekenhuizen wordt getest. Verder onderzoekt ze hoe zorgverleners onderling communiceren over de beste behandeling op maat voor oudere darmkankerpatiënten. In dit interview een update van haar bevindingen tot zover. "Ouderen navigeren écht anders dan jongeren."

Door Joke Noortman

Je maakt deel uit van het onderzoeksteam van ‘kersvers’ hoogleraar gezondheidscommunicatie Julia van Weert, die al jaren onderzoek doet naar offline en online communicatie met ouderen. Hoe ben je in haar team terechtgekomen?
"Vanuit mijn interesse voor media in de volle breedte, ben ik Communicatiewetenschap gaan studeren. Het vak gezondheidscommunicatie dat ik volgde, triggerde me in het bijzonder. Misschien mede omdat mijn moeder arts is in de ouderenzorg. Ik had het regelmatig met haar over effectieve communicatie met ouderen. Daar ligt in ieder geval mede de basis voor wat ik nu doe."

En dat is?
"Ik kwam na mijn studie niet zo gemakkelijk aan het werk. Ik ben toen op de UvA les gaan geven en als onderzoeksassistent begonnen. Toen Julia van Weert me vroeg te solliciteren op een promotieplek, hoefde ik niet lang na te denken. Ik ben in 2013 met mijn promotietraject gestart. Vervolgens stelde KWF Kankerbestrijding in het kader van hun speerpunt 'kanker en ouderen' geld beschikbaar voor het systematisch ontwikkelen van een website voor oudere kankerpatiënten."

Wat is je onderzoeksopdracht precies?
"Ik onderzoek aan welke eisen de usability van een voorlichtingswebsite voor oudere darmkankerpatiënten moet voldoen voor optimale voorlichting en communicatie. Om de website systematisch te ontwikkelen, heb ik eerst onderzoek gedaan naar usability en aan welke eisen een website voor oudere patiënten moet voldoen. Op basis van de resultaten hebben we een testsite ontwikkeld. Ik onderzoek nu of deze site bijdraagt aan het onthouden van informatie, verminderen van angst en aan tevredenheid over zorgverleners."

Hoe ben je te werk gegaan?
"We hebben 23 ouderen met darmkanker van 65 jaar en ouder uit het hele land én hun partners uitgenodigd om zeven verschillende bestaande websites over darmkanker te gebruiken. Onder andere de website van het Antoni van Leeuwenhoek, pagina’s over de darmkankerpolikliniek van het AMC en www.chemotherapie.nl. Met behulp van de zogenoemde think-aloud methode hebben we onderzocht hoe patiënten en hun naasten de websites gebruiken en het gebruik ervaren en beoordelen."

Hoe werkt dat, de think-aloud methode?
"Je zit naast de patiënt die hardop reageert op allerlei aspecten van de site. Of informatie makkelijk of moeilijk te vinden en te begrijpen is bijvoorbeeld. En of de structuur van de website duidelijk is. De onderzoeker noteert deze reacties op een systematische manier."

Heb je een goed beeld gekregen van kritische succesfactoren?
"Ja, zeker. Wat opvalt, is dat deelnemers snel afhaken als een knop of link niet goed werkt. Of als het bij een kleine knop lastig is om er in één keer goed op te klikken. Ook raken ouderen snel de weg kwijt op een website met meerdere lagen. Verder zijn voor de leesbaarheid contrasterende kleuren belangrijk. Wat we uit eerder onderzoek al weten, is dat informatie op maat essentieel is. Met andere woorden, de info moet naadloos aansluiten op de situatie en informatiebehoefte. Vooral voor wat betreft dat laatste viel op dat het verschil per persoon enorm groot is."

Hoe nu verder?
"We hebben alle kritische succesfactoren die uit deze test naar voren zijn gekomen, én alles wat we verder al weten uit onderzoek, verwerkt in de testsite www.wijzerbijkanker.nl. We gaan deze site in vijf ziekenhuizen testen. We doen de eerste helft van 2016 eerst voormetingen in deze ziekenhuizen. Na implementatie van de site, testen we in de tweede helft van dit jaar opnieuw dezelfde cognitieve, emotionele en relationele uitkomstmaten. Na analyse van alle gegevens, verwacht ik het onderzoek over zo’n anderhalf jaar af te ronden."

 Wat is er bijzonder aan de testsite?
"Om informatie zoveel mogelijk op maat aan te bieden, hebben we bijvoorbeeld de functie 'website aanpassen' gebouwd. De patiënt kan hiermee zelf kan aankruisen over welke onderwerpen hij meer wil weten. De patiënt kan vervolgens per thema opnieuw aanvinken waar hij meer over wil weten. Deze info wordt met een uitklapmenu op slechts een pagina gepresenteerd. Zo past de patiënt de website dus aan op de behoefte op dat moment. Verder hebben we de testsite aangepast op het navigeergedrag van ouderen. Zo weten we uit ons onderzoek dat ouderen, anders dan jongeren, als eerste midden op de pagina naar relevante informatie zoeken. Uit ander onderzoek weten we dat jongeren als eerste de menubalken aan de zij- en/of bovenkanten van de pagina scannen. Verder hebben we de site ruimtelijk opgezet en voor een groot lettertype gekozen, zodat het gemakkelijk is om een link of knop in één keer goed aan te klikken. Het is natuurlijk bekend dat eenvoudig taalgebruik ontzettend belangrijk is voor het effect van een site en het verwerken van informatie. We gebruiken daarom de patiëntgerichte teksten van Kanker.nl van KWF Kankerbestrijding. Ook hebben we de navigeer-instructies en de gebruiksaanwijzing bij de site zo duidelijk mogelijk geformuleerd en gepresenteerd. Bijzonder en nog niet veel toegepast is ook de functie om gesprekken met zorgverleners op te nemen en terug te luisteren. Patiënten willen en doen dit steeds vaker. Met hun smartphone bijvoorbeeld. Ideaal natuurlijk voor goed begrip en onthouden van de informatie. Dit laatste is vaak een groot struikelblok in de communicatie tussen zorgverleners en kwetsbare oudere patiënten. Maar anders dan in het buitenland, is het opnemen van consulten in Nederland nog niet zo gebruikelijk. Zorgverleners zitten er ook nog niet zo op te wachten, maar het is onontkoombaar naar mijn idee."

Het duurt nog even, maar ben je niet bang dat je website na afronding van je onderzoek ‘in de la’ verdwijnt? Net als veel andere websites die voor onderzoek ontwikkeld zijn?
"Ja, dat zou echt ontzettend jammer zijn. We doen ons uiterste best om ‘de praktijk’ zoveel mogelijk bij ons onderzoek te betrekken. Dat is belangrijk omdat ons onderzoek een hoge maatschappelijke relevantie heeft. Er zijn mogelijkheden om subsidie te krijgen voor implementatie. Onze focus ligt natuurlijk voornamelijk op onderzoek. Het is daarom belangrijk dat we zoveel mogelijk samenwerken met partijen die een website zoals die van ons kunnen implementeren."

Als ik het goed heb, doe je ook nog ander onderzoek
"Ja, ik doe ook onderzoek naar hoe zorgverleners onderling communiceren over de behandeling op maat van oudere darmkankerpatiënten. Daarvoor hebben we dertig multidisciplinaire overleggen (MDO’s ) in vijf ziekenhuizen bijgewoond. We hebben onderzocht of er tijdens het opstellen van  behandelplannen ook gecommuniceerd wordt over de medische situatie en behoefte van patiënten."

Kun je al een tipje van de sluier oplichten?
"Wat opvalt, is dat de behandelplannen voornamelijk gebaseerd worden op de diagnose en de bijbehorende protocollen. Vanzelfsprekend natuurlijk. Maar we vermoeden nu dus dat de behandeladviezen mogelijk deels anders uitpakken als de medische situatie en voorkeur en behoefte van oudere darmkankerpatiënten nadrukkelijker bij dit proces betrokken zouden worden."

Wat bedoel je precies?
"
De situatie en voorkeur zijn per patiënt erg verschillend. Met andere woorden, ‘de oudere patiënt met kanker’ is geen homogene maar een heterogene groep, waarvoor de diagnose en de protocollen alléén wellicht onvoldoende basis bieden voor de beste behandeling, begeleiding en voorlichting op maat. Daar komt nog bij dat de protocollen gebaseerd zijn op klinische studies waarbij vooral onderzoek is gedaan onder jonge patiënten. Oudere patiënten hebben vaak meer dan één ziekte waardoor ze lastig te vergelijken zijn met jongere patiënten met maar één aandoening. Met name de voorkeur van de patiënt is bij de bespreking in het MDO vaak nog helemaal niet bekend. Wellicht is het efficiënter om juist ook de persoonlijke situatie en voorkeur van patiënten van tevoren beter in kaart te brengen. Vooraf kost dit meer tijd. Maar achteraf kan het juist tijd besparen."

Dit lijkt aan te sluiten op het recente besluit van het Radboudumc om meer tijd uit te trekken voor gesprekken met patiënten?
"Klopt. Ik denk zeker dat vooraf meer tijd uittrekken voor het inventariseren van wensen en leeftijd-gerelateerde problemen kan leiden tot behandelplannen die beter aansluiten bij de kenmerken van individuele patiënten. En bovendien bijdraagt aan efficiëntere communicatie tussen zorgverleners tijdens MDO’s. Zo kan worden voorkomen dat kwetsbare oudere patiënten behandelingen krijgen die te zwaar voor hen zijn. Bijkomend belangrijk voordeel is natuurlijk ook de kostenbesparing. Aan de andere kant weten we uit onderzoek dat vitale oudere patiënten soms best een behandeling kunnen en willen ondergaan, maar deze op basis van hun leeftijd niet krijgen. Door in gesprek te gaan met patiënten kan zowel onder- als overbehandeling voorkomen worden. Behandeling op maat dus, die bijdraagt aan hun kwaliteit van leven."

Meer informatie over deze en andere onderzoeken van het onderzoeksteam van Julia van Weert vind je op www.gezondheidscommunicatie.amsterdam. Julia van Weert is afgelopen zomer benoemd tot hoogleraar Gezondheidscommunicatie. Ze hield op 22 januari haar oratie 'Online en offline communicatie met kwetsbare patiënten’.

« Terug

Reacties op 'Promovendus Sifra Bolle (UvA) doet onderzoek naar online communicatie met oudere patiënten'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 22 23 24 25 Laatste pagina
Lydia Kroos
Geplaatst op: 23-05-2022 19:01 Quote
Mijn naam is Lydia Kroos. Toen mijn man me verliet, was ik getraumatiseerd en diepbedroefd en kon ik mezelf maandenlang niet pakken. Ik heb er alles aan gedaan om hem terug te krijgen, maar tevergeefs. Ik vertrok naar een andere stad in de hoop dat ik helemaal opnieuw kon beginnen. Ik kwam in contact met een andere man met wie ik mijn best deed om bij hen te zijn, maar het lukte niet omdat ik niet van hem kon houden. Ik wist dat ik nog steeds van mijn man hield en dat ik mijn man terug wilde. Dus begon ik hulp te zoeken en toen vond ik DR ISIKOLO vanuit verschillende gezichtspunten en las ik over hem. We raakten aan de praat en ik zorgde ervoor dat hij alles begreep wat ik moest weten en ik geloofde in hem en voldeed aan de procedures. Hij werkte voor mij en herstelde de liefde en verbinding tussen mij en mijn man en net na 48 uur, zoals hij beloofde, zocht mijn man naar mij en we raakten aan de praat en hij kwam naar beneden om me te zien waar ik ben en we verzonnen dingen en werden weer gelukkig samen. DR ISIKOLO is betrouwbaar en hij kan u ook helpen als u voor iets contact met hem opneemt. Stuur hem een ​​sms via WhatsApp +2348133261196 of e-mail hem via: isikolosolutionhome@gmail.com
Joe Jess Thwaite
Geplaatst op: 23-05-2022 08:05 Quote
We zullen niet stoppen Lord Bubuza te waarderen omdat hij heeft gedaan wat geen mens kan doen. Moeten we hem een GOD op aarde noemen vanwege zijn activiteit in het helpen van mensen om de loterij te winnen? Wij zijn Joe en Jess Thwaite, de winnaars van de Gloucestershire-loterij. We willen alleen maar getuigen hoe we de jackpot van £ 184 miljoen hebben gewonnen met de hulp van Lord Bubuza. We geloofden het niet toen we over zijn loterijspreuk lazen, maar mijn vrouw stond erop dat we het eens zouden proberen en vandaag heeft een trier ons miljonair gemaakt. Hij gaf ons het lotnummer na het uitspreken van de loterijspreuk en zei "GA EN SPEEL MET ANGST" en vandaag zijn we miljonairs. Doe met ons mee en waardeer hem via de website: Lordbubuzamiraclework.com of e-mail: Lordbubuzamiraclework@hotmail.com of WhatsApp: +1 951 442 2214
Joe Jess Thwaite
Geplaatst op: 23-05-2022 07:51 Quote
Deze man is een genie, zijn loterijspreuk is zo actief. Wij zijn Joe en Jess Thwaite uit Gloucestershire, de winnaar van meer dan £ 184 miljoen in de EuroMillions. Nadat Lord Bubuza een loterijspreuk voor ons had uitgesproken, onthulde hij het lotnummer aan ons en vandaag vieren we feest. We geloofden het niet toen we lazen over Lord Bubuza-loterijspreuk, maar nadat we het hadden geprobeerd, veranderde ons leven. We willen heer Bubuza gewoon waarderen voor de loterijspreuk

Waardering van Joe en Jess Thwaite
lord Bubuza website: Lordbubuzamiraclework.com
lord Bubuza e-mail: Lordbubuzamiraclework@hotmail.com
Joe Jess Thwaite
Geplaatst op: 23-05-2022 07:42 Quote
Joe en Jess Thwaite, uit Gloucestershire, wonnen meer dan £ 184 miljoen in de EuroMillions-trekking op dinsdag 10 mei met een geluksdipticket via de app van de Nationale Loterij. Ik kan mijn geluk niet meer tegenhouden, allemaal dankzij Lord Bubuza de betoveraar die ons de lotnummers heeft gegeven die onze droom vandaag hebben laten uitkomen. Lord Bubuza is spiritueel begaafd, hij is een SEER en hij gaf ons de lotnummers nadat hij een spreuk voor ons had uitgesproken. Ik geloofde eerst niet toen ik getuigenissen over hem las, maar nadat ik hem een keer had geprobeerd en hij een loterijspreuk voor ons uitsprak en ons de lotnummers gaf en we wonnen, kan ik hem stoutmoedig aan iedereen aanbevelen. Doe mee, waardeer hem. Zijn website: Lordbubuzamiraclework.com of e-mail: Lordbubuzamiraclework@hotmail.com of WhatsApp: +1 951 442 2214
Joe Jess Thwaite
Geplaatst op: 23-05-2022 06:57 Quote
We zijn Lord Bubuza erg dankbaar. Mijn hele familie zegt heel veel dank aan U, mijnheer. De wonderen van je loterijspreuk hebben ons leven veranderd. We willen je gewoon waarderen voor het uitspreken van een loterijspreuk en het onthullen van de loterijcijfers die ons vandaag miljonair hebben gemaakt. We twijfelden eerst aan hem toen we lazen over zijn loterijspreuk, maar vandaag vieren we dat want nadat we hem hebben geprobeerd, zijn we nu multimiljonairs. We hebben meer dan £ 184 miljoen gewonnen met het lotnummer dat hij ons heeft gegeven. We kunnen hem niet genoeg bedanken. Doe mee en bedank hem via de website van Lord Bubuza: Lordbubuzamiraclework.com
lord Bubuza e-mail: Lordbubuzamiraclework@hotmail.com
Angelina Brooks
Geplaatst op: 21-05-2022 15:11 Quote
Ik zag een prachtige getuigenis van Helmah op een verzoeningspagina over de goede werken van Dr. Ilekhojie. Ik heb het nooit geloofd, want ik heb nog nooit eerder iets over zo'n wonder gehoord. Niemand had me ervan kunnen overtuigen totdat Dr. Ilekhojie een geweldig werk voor me had gedaan dat mijn gebroken huwelijk herstelde na zes maanden scheiding. Ik was echt geschokt toen mijn man neerknielde en smeekte om vergeving voor mij om hem terug te accepteren. Ik heb echt een tekort aan woorden om mijn waardering te tonen aan Dr Ilekhojie voor wat hij voor mij en mijn hele familie heeft gedaan. We zijn gelukkig samen en er is rust in mijn huis. Dit alles is mogelijk dankzij zijn verzoeningsspreuk. Neem nu contact met hem op voor elke vorm van hulp die je nodig hebt via Whatsapp/call/viber: +2348147400259) of e-mail: gethelp05@gmail.com)
Laura Lievano
Geplaatst op: 20-05-2022 20:48 Quote
Hallo allemaal, mijn naam is Laura Lievano en ik ben hier om ook Dr. Isikolo te bedanken, die God gebruikte om mijn situatie te verwoesten en de vreugde en het geluk in mijn huis te herstellen. Ik verloor mijn man aan een dame in het buitenland toen hij ging werken in dezelfde regio waar zij woont. Ik heb nooit geweten wat er allemaal gebeurde totdat een vriend van mij me foto's van beide samen stuurde en het was me daarna bekend dat dit de reden was waarom mijn man koud tegen me werd en me achterliet. Mijn man was gehypnotiseerd en beheerste mijn geest en ik wist alles toen ik contact opnam met Dr. Isikolo toen ik naar hulp zocht en er geen vond. Hij verzekerde me van zijn terugkeer en het herstel van onze liefde en geluk, wat hij deed en het resultaat begon zich na 48 uur te manifesteren. Nu heb ik mijn man terug en ik kan Dr Isikolo niet genoeg bedanken voor zijn eerlijkheid en steun. Stuur hem een sms via WhatsApp +2348133261196 of e-mail hem via: isikolosolutionhome@gmail.com als je hulp nodig hebt.
Cloe Amber
Geplaatst op: 19-05-2022 17:16 Quote
Ik ontmoette een vriend bij wie ik klaagde over mijn onvermogen om een tastbaar bedrag te winnen en hij stelde me voor aan Dr Ilekhojie die hem hielp met een loterijspreuk en hij won $ 200.000. Ik heb via hem contact met hem opgenomen en hij verzekerde me dat ik veel zal winnen als hij de loterijspreuk voor mij uitvoert. Hij vroeg me om hem 48 uur te geven zodat hij alles zou krijgen wat nodig is voor mijn loterijspreuk, dus ik wachtte 48 uur en hij droeg me op om een kaartje te krijgen, afhankelijk van hoeveel mijn hart kiest. Ik kocht een powerball-ticket en werd miljonair toen de trekkingen kwamen. Nu heb ik genoeg geld om mijn bedrijf op te zetten nadat ik bijna dakloos was geworden. Bedankt Dr Ilekhojie, ik ben dankbaar. Ik laat zijn contactpersoon hier voor iedereen die geluk nodig heeft om te winnen. Bel hem +2348147400259 of e-mail: gethelp05@gmail.com
Marie Levi
Geplaatst op: 18-05-2022 19:17 Quote
Een grote dank van Marie Levi aan DR ISIKOLO voor het helpen van mij om mijn kapotte huis te herstellen. Inconsistentie was aan de orde van de dag in mijn huis en huwelijk. Mijn man heeft een enorm probleem gehad en mijn vlees gescheurd sinds we te veel misverstanden begonnen te krijgen. Op sommige dagen ging hij gewoon weg en kwam pas de afgelopen weken terug. Ik was er kapot van en probeerde alles wat ik kon om de problemen op te lossen, maar het lukte niet. Ik moest hulp zoeken en kreeg van een vriend de opdracht om contact op te nemen met DR ISIKOLO, wat ik deed. Ik heb nooit geweten dat het mogelijk zou zijn, omdat de problemen al twee hele jaren aanhielden. DR ISIKOLO verzekerde me en zei alleen dat ik hem moest vertrouwen en erin moest geloven dat mijn verlangens werden ingewilligd. Hij repareerde mijn huwelijk met zijn krachtige liefdesreünieband en mijn huis is weer geweldig en mijn man is bij mij om nooit meer weg te gaan. Neem ook contact met hem op en geloof dat hij je kan helpen, want hij heeft geen slechte reputatie. e-mail hem via: isikolosolutionhome@gmail.com of stuur hem een sms via WhatsApp +2348133261196
Arabela Matej
Geplaatst op: 17-05-2022 19:16 Quote
Hallo iedereen. Mijn naam is Arabella Matej en ik ben hier om de geweldige Dr Isikolo te bedanken voor het oplossen van mijn huwelijksproblemen. Mijn huwelijk crashte als gevolg van eindeloze problemen en moeilijkheden die ik had met mijn man. Hij vertrok zonder om te kijken en ik was zoveel maanden alleen. Zijn familie kwam tussenbeide en er veranderde nog steeds niets. Ik was emotioneel kapot en verloor de hoop om weer liefde te vinden, want hij was alles in een man die ik ooit wilde. Net als zoveel mensen leerde ik DR ISIKOLO kennen toen ik op zoek ging naar hulp. We bespraken mijn problemen uitvoerig en hij verzekerde me dat ik de oplossing zou krijgen die ik nodig had. Ik had geen andere keuze dan me aan zijn procedures te houden en hij stelde niets uit. Hij deed een liefdesreünie voor mij en mijn man en de liefde en het geluk dat we deelden werd hersteld en hij bereikte me precies na 48 uur zoals DR ISIKOLO beloofde. Hij is inderdaad een geweldige helper en hij is betrouwbaar. als je problemen hebt, stuur hem dan een sms via WhatsApp +2348133261196 of e-mail hem via: isikolosolutionhome@gmail.com
Arabela Matej
Geplaatst op: 17-05-2022 19:04 Quote
Hallo iedereen. Mijn naam is Arabella Matej en ik ben hier om de geweldige Dr Isikolo te bedanken voor het oplossen van mijn huwelijksproblemen. Mijn huwelijk crashte als gevolg van eindeloze problemen en moeilijkheden die ik had met mijn man. Hij vertrok zonder om te kijken en ik was zoveel maanden alleen. Zijn familie kwam tussenbeide en er veranderde nog steeds niets. Ik was emotioneel kapot en verloor de hoop om weer liefde te vinden, want hij was alles in een man die ik ooit wilde. Net als zoveel mensen leerde ik DR ISIKOLO kennen toen ik op zoek ging naar hulp. We bespraken mijn problemen uitvoerig en hij verzekerde me dat ik de oplossing zou krijgen die ik nodig had. Ik had geen andere keuze dan me aan zijn procedures te houden en hij stelde niets uit. Hij deed een liefdesreünie voor mij en mijn man en de liefde en het geluk dat we deelden werd hersteld en hij bereikte me precies na 48 uur zoals DR ISIKOLO beloofde. Hij is inderdaad een geweldige helper en hij is betrouwbaar. als je problemen hebt, stuur hem dan een sms via WhatsApp +2348133261196 of e-mail hem via: isikolosolutionhome@gmail.com
Monalisa Landeka
Geplaatst op: 16-05-2022 18:54 Quote
Mijn naam is Monalisa Landeka. Uit de overvloed van vreugde spreekt mijn hart lovend over DR ISIKOLO. Hij kwam me te hulp toen mijn leven maandenlang verwoest was. Mijn minnaar verliet me voor een andere dame en ik wist niet dat hij hersendood was en hypnotiserend. Ik deed alles wat ik kon om hem terug te laten keren naar mij, maar het mocht allemaal niet baten. Hij verliet de stad met de dame en ik heb nooit meer van hem gehoord of hem zelfs maar weer gezien. ik ging online op zoek naar hulp toen ik las hoe DR ISIKOLO andere vrouwen hielp die dezelfde problemen hadden. ik nam contact met hem op en hij vertelde me alles wat er moest gebeuren en ik voldeed. Zoals hij beloofde, werd de liefde en het geluk die ik met mijn partner deelde hersteld en werd hij gereinigd van de duistere charme die ze op hem hadden geplaatst en keerde hij na 48 uur terug naar mij. DR ISIKOLO is eerlijk in het helpen van mensen en hij kan u helpen als u vandaag besluit contact met hem op te nemen. Zijn e-mailcontact: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen via: (+234-813 326 1196)
Monalisa Landeka
Geplaatst op: 16-05-2022 18:52 Quote
Mijn naam is Monalisa Landeka. Uit de overvloed van vreugde spreekt mijn hart lovend over DR ISIKOLO. Hij kwam me te hulp toen mijn leven maandenlang verwoest was. Mijn minnaar verliet me voor een andere dame en ik wist niet dat hij hersendood was en hypnotiserend. Ik deed alles wat ik kon om hem terug te laten keren naar mij, maar het mocht allemaal niet baten. Hij verliet de stad met de dame en ik heb nooit meer van hem gehoord of hem zelfs maar weer gezien. ik ging online op zoek naar hulp toen ik las hoe DR ISIKOLO andere vrouwen hielp die dezelfde problemen hadden. ik nam contact met hem op en hij vertelde me alles wat er moest gebeuren en ik voldeed. Zoals hij beloofde, werd de liefde en het geluk die ik met mijn partner deelde hersteld en werd hij gereinigd van de duistere charme die ze op hem hadden geplaatst en keerde hij na 48 uur terug naar mij. DR ISIKOLO is eerlijk in het helpen van mensen en hij kan u helpen als u vandaag besluit contact met hem op te nemen. Zijn e-mailcontact: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen via: (+234-813 326 1196)
Jerry Thomas
Geplaatst op: 15-05-2022 02:10 Quote
ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om deze geweldige spreukgebruiker te introduceren, die het ongelooflijke kan doen. Met zijn magische kracht kan hij alles doen, elk probleem oplossen waarvan je denkt dat je er doorheen gaat. Neem contact met hem op voor elk probleem met zijn gegevens ....chubygreat@gmail.com of je kunt hem rechtstreeks WhatsAppen met zijn telefooncontact +2349056504566. neem contact met hem op en al uw problemen zullen zo snel mogelijk worden opgelost!
Jerry Thomas
Geplaatst op: 15-05-2022 02:09 Quote
ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om deze geweldige spreukgebruiker te introduceren, die het ongelooflijke kan doen. Met zijn magische kracht kan hij alles doen, elk probleem oplossen waarvan je denkt dat je er doorheen gaat. Neem contact met hem op voor elk probleem met zijn gegevens ....chubygreat@gmail.com of je kunt hem rechtstreeks WhatsAppen met zijn telefooncontact +2349056504566. neem contact met hem op en al uw problemen zullen zo snel mogelijk worden opgelost!
Danielle
Geplaatst op: 15-05-2022 00:30 Quote
Liefde geeft nooit op, verliest nooit het geloof, is altijd hoopvol en volhardt onder alle omstandigheden. Ik geef God alle eer omdat hij Dr. Ige Ajayi in mijn leven heeft gebracht omdat hij me heeft geholpen mijn vrouw terug te krijgen waardoor ik voor een jaar ben gescheiden. Ik was de laatste persoon op aarde die het feit accepteerde dat spreuken bestaan ​​of niet werken totdat ik werd doorverwezen naar Dr. Ige Ajayi, online naar wie zoveel mensen heeft geholpen met zijn krachtige spreuken. Ik had geen andere keuze dan het te proberen, want 3 maanden na de scheiding werd ik gedegradeerd op mijn werkplek vanwege een depressie, want ik weet niet wat ik moet doen om haar terug te krijgen, maar ik dank God vandaag voor het gebruik van Dr. Ige Ajayi om mijn geluk en liefdesleven binnen 48 uur terug te krijgen. Vorige week hier, ben ik terug gepromoveerd naar mijn functie en ik ben hier om mijn eigen ervaring te delen met deze man genaamd Dr. Ige Ajayi. Ik weet niet wat je vandaag doormaakt, maar weet dat er in elke situatie altijd een uitweg is. Dr, Ajayi, bereidt ook spreuken voor zoals Loterijspreuk, werkspreuk, spreuk om een ​​echtscheiding te stoppen, spreukgenezing voor ziekten, beschermingsspreuk, spreuk om succesvol te worden, rijk en krachtige gerechtsspreuken E.T.C. Neem contact op met e-mail drigeajayi@gmail.com. Telefoon/Whatsapp +2348057393990
Daphne Pieter
Geplaatst op: 14-05-2022 19:49 Quote
Hallo allemaal, ik wil mijn geweldige getuigenis delen over hoe DR ISIKOLO mijn leven zegende door het loterijspel te winnen met zijn geluksgetal. ik werkte vroeger als schoonmaker in de suppermarkt en ik speel nu al heel lang loterijen en ik win meestal niet. ik kwam een getuigenis tegen van iemand die getuigde over hoe DR ISIKOLO voor haar bad en haar een loterijspel gaf om te spelen en ze won een grote hoeveelheid geld. dus ik besloot ook mijn geluk te beproeven, ik nam contact met hem op en hij verzekerde me dat hij me zal helpen. Hij gaf me details over de noodzakelijke dingen die ik moest doen en hij deed zijn werk en gaf me de geluksgetallen. Gelukkig voor mij speelde ik het Euro-loterijspel en won ik 1.170.000 euro. Het is inderdaad wonderbaarlijk en ik kon de vreugde niet tegenhouden dan overal over hem te praten. Hij kan je ook helpen winnen. e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of sms hem via WhatsApp: +2348133261196.
Helen Oglosic
Geplaatst op: 14-05-2022 11:01 Quote
De geweldige Dr Ilekhojie waar iedereen het op internet over heeft gehad, heeft me vorige week woensdag ook geholpen met zijn verzoeningsspreuk. Hij herstelde mijn verbroken relatie en bracht mijn ex terug naar mij. Ik heb de afgelopen 6 maanden een gebroken hart gehad nadat mijn vriend het uitmaakte, maar nadat ik online over Dr Ilekhojie had gezien, was ik erg blij om contact met hem op te nemen. Hij vertelde me wat ik moest doen en hij voerde de verzoeningsspreuk uit en binnen 48 uur kwam Andy terug en begon om vergeving te vragen. Ik wil Dr Ilekhojie waarderen voor zijn geweldige hulp. Als je zijn hulp nodig hebt, kun je ook contact met hem opnemen via zijn e-mail: (gethelp05@gmail.com) of Whatsapp +2348147400259)
Giovanni Jahem
Geplaatst op: 13-05-2022 18:13 Quote
Mijn naam is Giovanni Jahem. Ik heb moeilijke tijden doorgemaakt met verschillende mannen die ware liefde en oprechte acceptatie vonden, totdat ik mijn man ontmoette die in mijn leven kwam en van me hield zonder woorden kunnen verklaren. We woonden 2 jaar samen en waren gelukkig totdat er te veel ruzies ontstonden en we onze wegen splitsten. Ik dacht dat ik verder kon, maar ik realiseerde me dat ik heel erg verliefd op hem was en voor altijd bij hem nodig had. Ik had geen andere keuze dan hulp te zoeken, wat me ertoe bracht contact op te nemen met Dr. Isikolo, wetende hoe hij anderen heeft kunnen helpen. Hij schonk me zijn aandacht en deed zijn best om ons weer met elkaar te verzoenen en binnen 48 uur manifesteerde het resultaat zich en hij kwam bij me terug en we maakten het weer goed. Nu is de liefde en het geluk teruggekeerd en alles wat ik kan zeggen is dat ik Dr. Isikolo echt waardeer omdat hij onbaatzuchtig is geweest in het helpen van mij en anderen. Zijn e-mailcontact: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196.
Claudia Dirk
Geplaatst op: 12-05-2022 14:57 Quote
DR ISIKOLO is niemand te vergelijken met betrekking tot het hebben van oplossingen voor uw relatie of huwelijksproblemen. Mijn naam is Claudia Dirk. Ik worstel al heel lang met een depressie en het is het gevolg van een liefdesverdriet toen mijn vriend me verliet voor een andere dame. Ik heb nooit geweten dat hij de beslissing nam om bij mij weg te gaan totdat er maanden verstreken en ik hem niet kon bereiken. Ik moest contact opnemen met DR ISIKOLO toen ik over hem hoorde. Hij vertelde me alles wat er moest gebeuren om de liefde en verbindingen tussen mij en mijn man te herstellen, wat hij deed. Het resultaat begon zich na 48 uur te manifesteren, zoals hij beloofde. Dit klinkt misschien raar, maar het is 100% waar dat hij niemand in de steek laat. Maak je geen zorgen meer en neem nu contact met hem op. e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of sms hem via WhatsApp +2348133261196.
sane willem
Geplaatst op: 11-05-2022 11:27 Quote
Ik ben een van de te veel mensen hier om de wereld te getuigen dat Dr. Isikolo inderdaad een goedhartige man is die zijn best doet om mensen te helpen, zelfs als alle hoop verloren is in het zoeken naar een oplossing voor hun problemen. Mijn eigen problemen verschillen echt niet van die van anderen omdat ik mijn verloofde terug heb na 48 uur toen Dr. Isikolo voor mij werkte. Ik kon liefdesverdriet niet aan toen ik wist dat ik mijn verloofde aan een andere dame had verloren. Ik was verdwaald in het donker en ik ben God dankbaar dat eerlijke mensen zoals Dr Isikolo echt bestaan om de tranen van de gezichten van de gebroken harten weg te vegen. Ik ben 100% gegarandeerd en verzekerd dat hij je niet in de steek zal laten wanneer je zijn hulp zoekt bij het vinden van oplossingen voor je huwelijks- of relatieproblemen of andere levensgerelateerde problemen. Stuur hem een e-mail via: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +234-813 326 1196.
Veronika Daan
Geplaatst op: 10-05-2022 10:12 Quote
Hallo, ik ben Veronika Daan. Ik had een prachtige verbintenis met mijn man en we deelden geluk, warmte en ware liefde. We woonden 12 jaar samen en kregen twee kinderen. een paar maanden geleden begonnen we eindeloze problemen en constante ruzies te krijgen. het huis was gevuld met ongeluk en mijn kinderen huilden altijd en zagen ons de hele tijd vechten. Hij ging uiteindelijk weg en sneed alle middelen voor ons af om met hem te communiceren. Ik deed alles wat ik kon om hem terug te krijgen vanwege hoeveel ik van hem hield, maar het mocht niet baten. DR ISIKOLO kwam me te hulp toen ik contact met hem opnam en hij onthulde me dat een vrouw achter de problemen zat die we hadden, omdat hij mijn man met duistere magische spreuken in bedwang hield om hem van mij en mijn kinderen af ​​te pakken. en beloofde me te helpen, wat hij deed toen ik me aan de procedures van zijn werk hield. Mijn man was gereinigd en gezuiverd van de charme en hervond zichzelf en keerde terug naar huis naar ons en we verzonnen dingen. We leven weer gelukkig samen. DR ISIKOLO kan u ook helpen. neem gewoon contact met hem op via e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com
Mira Soliman
Geplaatst op: 10-05-2022 05:04 Quote
Hallo vrienden, wat ik op het punt sta te delen, kan nuttig zijn voor jou of voor sommigen die je kent, ik had nooit gedacht dat ik zo'n getuigenis zou schrijven, maar omdat ik wil dat andere mensen hun geluk vinden zoals ik het mijne heb gevonden. Ik leefde in de hel met mijn man die ooit een liefhebbende man voor mij was, na 5 jaar van ons huwelijk nam hij zijn plicht als mijn man niet meer op zich en was ook vijandig jegens mij, ik leefde in angst en ging bijna voor een echtscheiding. Ik las een artikel over huwelijksproblemen en snelle oplossingen toen ik Dr. Ajayi tegenkwam, een krachtige spirituele man die veel mensen heeft geholpen in hun relatieproblemen. Ik nam zijn contact op en sprak met hem over het gedrag van mijn man tegenover mij, hij vertelde me wat er moest gebeuren en ik deed zoals opgedragen en na een paar dagen begonnen te zijn met het werk met Dr. Ajayi, veranderde mijn man ten goede, ik was verrast toen hij een nieuwe auto voor me kocht om zich te verontschuldigen voor de verkeerde daden die hij mij heeft begaan en we leven nu in vrede. Allemaal dankzij Dr Ajayi, als je te maken hebt met een relatieprobleem, wees dan niet verlegen voor je probleem, neem contact op met Dr Ajayi op Whatsapp / Viber: +2347084887094 voor een blijvende oplossing voor je probleem.
تركيب ارضيات حجر بازلت
Geplaatst op: 09-05-2022 21:47 Quote
اسعار البازلت
https://www.altheqa-eg.c...9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9/
سعر حجر بازلت اسود
https://www.altheqa-eg.com/black-basalt-price/
حجر بازلت
https://www.altheqa-eg.c...9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1/
حجر بازلت اسود
https://www.altheqa-eg.c...8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF/
ارضيات حجر بازلت
https://www.altheqa-eg.c...8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%83/
مقاسات حجر بازلت
https://www.altheqa-eg.com/basalt-sizes/
تركيب حجر بازلت
https://www.altheqa-eg.com/the-price-of-basalt/
حجر بازلت
https://www.altheqa-eg.c...8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1/
ارضيات حجر طبيعي
https://www.altheqa-eg.com/natural-flooring/
الوان حجر بازلت
https://www.altheqa-eg.c...8%a7%d8%b2%d9%84%d8%aa/
تركيب ارضيات حجر بازلت
https://www.altheqa-eg.com/black-basalt/
حجر بازلت عباسية
https://www.altheqa-eg.c...9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1/
تركيب ارضيات حجر بازلت
https://www.altheqa-eg.c...8%a7%d8%b2%d9%84%d8%aa/
Annie Nathalie
Geplaatst op: 09-05-2022 14:11 Quote
Hallo, mijn naam is Annie Nathalie. Het leven heeft geen zin als je je geliefde verliest en vecht tegen een emotioneel trauma dat ondraaglijk wordt. Dank aan DR ISIKOLO die mij te hulp kwam en mij een oplossing bood toen alle hoop verloren was. Voor mijn ogen verliet mijn man me voor een andere dame en ik probeerde alle mogelijke middelen om hem terug te krijgen, maar het is nooit gelukt. Ik moest naar hulp zoeken totdat ik hoorde over DR Isikolo. Hij gaf me de maximale aandacht en steun die ik nodig had en hij deed zijn best en kreeg mijn man terug naar mij en het resultaat dat zich na 48 uur manifesteert, verbaast me nog steeds. Nu is onze liefde en geluk weer tot leven gewekt en werkt het beter voor ons. Raak niet meer in paniek want DR ISIKOLO kan u ook helpen. Stuur hem een sms via WhatsApp +2348133261196 of e-mail hem via: isikolosolutionhome@gmail.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 22 23 24 25 Laatste pagina
Nieuw bericht