Logo Search
Online

Consumer empowerment: een geïnformeerde beslisser telt voor twee

Monday November 28 2016 from 1:30 PM to 5:45 PM

Location

CREA en Universiteit van Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 166
1018 WW Amsterdam
communicatielab-landscape.jpg

Door Big Data, beïnvloedingstechnieken en verleidingsstrategieën zijn we steeds beter in staat om consumenten te bereiken en te bewegen. Maar hoe staat het met de competenties en vaardigheden van de consument? Hoe zorg je er nu voor dat consumenten geïnformeerde beslissingen nemen over bijvoorbeeld hun gezondheid, de aankoop van producten en het afnemen van diensten? Of het nu om commerciële producten, overheidsdiensten, milieubewust gedrag of gezondheid gaat: een wijze klant telt voor twee. Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam vertellen in dit Communicatielab op 28 november over hun onderzoek naar consumer empowerment.

Door Big Data, beïnvloedingstechnieken en verleidingsstrategieën zijn we steeds beter in staat om consumenten te bereiken en te bewegen. Maar hoe staat het met de competenties en vaardigheden van de consument? Hoe zorg je er nu voor dat consumenten geïnformeerde beslissingen nemen over bijvoorbeeld hun gezondheid, de aankoop van producten en het afnemen van diensten? Of het nu om commerciële producten, overheidsdiensten, milieubewust gedrag of gezondheid gaat: een wijze klant telt voor twee.

Prof. dr. Edith Smit (Universiteit van Amsterdam) verzorgt de inleiding over het onderzoeksprogramma Consumer empowerment: hoe vaardig maken we de consument? Marieke Fransen, Saar Mollen, Sophie Boerman en Eva van Reijmersdal (wetenschappers aan de Universiteit van Amsterdam) delen hun inzichten en ervaringen vanuit het onderzoeksprogramma ‘Persuasive Communication & Consumer Empowerment'. In vier workshops gaan zij in op de volgende vragen:

  • Hoe reageren consumenten op gepersonaliseerde persuasieve technieken (advertentie met jouw naam of foto)?
  • Hoe kan gezondheidsinformatie het beste worden gecommuniceerd naar mensen met lage en hoge gezondheidsvaardigheden?
  • Hoe kun je consumenten helpen om gezonde of milieubewuste keuzes te maken?
  • Wat is privacy klanten waard: wat doen cookies bij het koopgedrag?
  • Hoe en waarom biedt de consument weerstand en hoe kun je ze helpen weerstand te bieden aan verleidende boodschappen (denk aan reclames over ongezond eten of te dure producten)


Guido Rijnja
(Rijksvoorlichtingsdienst) is één van de initiatiefnemers van de CommunicatieLabs en modereert deze editie.

Het onderzoeksprogramma valt onder de onderzoeksgroep ‘persuasieve communicatie’ van de Universiteit van Amsterdam. Wil je meer weten, kijk dan op http://perscom.socsci.uva.nl.

Dompel je praktijk in de wetenschap
Het verbinden van wetenschappelijk onderzoek met de communicatiepraktijk – en vice versa – is een belangrijke ambitie van Logeion. Deze bijeenkomst wordt dan ook georganiseerd onder de vlag van een nieuw Logeion-initiatief: het Centrum voor Strategische Communicatie. Tijdens een CommunicatieLab presenteren drie tot vier wetenschappers hun onderzoeksproject, waarna we samen met de onderzoekers kennis, ervaringen en visies delen in kleine groepen. Doel: de chemie tussen theorie en praktijk te bevorderen. Resultaat: nieuwe inzichten en veel nieuwe energie.

Het Centrum voor Strategische Communicatie Logeion is de plek waar de communicatiewetenschap en de praktijk elkaar ontmoeten. Onderzoekers en docenten van universiteiten, hogescholen, particuliere onderwijsinstellingen en communicatieprofessionals verkennen elkaars werkterrein, delen kennis en ontwikkelen samen relevante onderzoeksvragen. De verdieping en verrijking die deze ontmoetingen opleveren geven richting aan de verdere professionalisering van het vak communicatie.

Voor meer informatie, zie de website van het Centrum voor Strategische Communicatie.

Over de sprekers

Edith-Smit.jpg

Edith Smit

Prof. Edith Smit is directeur Graduate School of Communication, verantwoordelijk voor drie geaccrediteerde Master programma’s en een PhD training programma. Daarnaast is ze full professor of Persuasive Communication bij Amsterdam School of Communication Research, Universiteit van Amsterdam. Ze is al jaren actief betrokken bij de European Advertising Academy (nu past president), de DDMA Privacy Authority, en SWOCC (eerst directeur, later voorzitter bestuur tot en met 2015). Edith publiceerde in leading journals, zoals Computers in Human Behavior, Medical Internet Research, International Journal of Advertising, Journal of Health Communication, Journal of Media Psychology. Tevens ontving zij enkele prijzen en beurzen (zoals van MSI, AAA, NWO, SWOCC en Shell), reviewt voor verschillende tijdschriften, maakt deel uit van NWO, FWO en dissertatie commissies, begeleidt PhD kandidaten en geeft les aan Master studenten. Met haar team doet Edith onderzoek naar de effectiviteit van (verbogen) persuasieve technieken. Hierdoor krijgen wij meer inzicht in de maten waarin mensen in staat zijn bewust een besluit te maken wanneer zij worden blootgesteld aan deze persuasieve technieken. Ons onderzoek ontrafelt de mechanismen die betrokken zijn bij deze persuasieve pogingen en het verweer hiertegen, het informeren van gebruikers over deze strategieën en het versterken van (kwetsbare) consumenten.
Eva-van-Reijmersdal.jpg

Eva van Reijmersdal

Dr. Eva van Reijmersdal is Universitair Docent bij de afdeling Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij onderzoekt de effecten van subtiele vormen van reclame zoals brand placement, advergames, sponsored blogs en advertorials op kinderen en volwassenen. Ook richt zij zich op de effectiviteit van sponsorvermeldingen bij dergelijke vormen van reclame. Van Reijmersdal ontving verschillende prijzen voor haar onderzoek onder andere van International Communication Association, The Netherlands Flanders Communication Association en the European Advertising Academy. Zij publiceerde meer dan 60 hoofdstukken en artikelen in nationale en internationale wetenschappelijke boeken en tijdschriften. Van Reijmersdal is Associate Editor van International Journal of Advertising en lid van de board of studies van de College en Graduate School of Communication van de Uva. Van Reijmersdal geeft regelmatig lezingen over haar onderzoek voor professionals in de communicatiepraktijk.
Foto Guido Rijnja.jpg

Guido Rijnja

Grondlegger van dilemmalogica is Guido Rijnja. Guido werkt als adviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst en adviseert kabinet en ministeries over de te voeren communicatiestrategie. Van corona tot stikstof en van omgevingswet tot het herstel van vertrouwen in de overheid. Hij promoveerde op hoe je als ambtenaar kunt omgaan met weerstand, en gebruikte daarvoor veel Rotterdamse praktijkvoorbeelden (www.genietenvanweerstand.nl). Guido werkte dan ook bij de gemeente Rotterdam, en maar liefst twee maal: begin jaren negentig als woordvoerder van het college en tussen 2010 en 2013 als adviseur bij de bestuursdienst. Vanwege zijn belangrijke bijdrage aan het vakgebied communicatie is hij erelid van beroepsvereniging Logeion.
Marieke-Fransen.jpg

Marieke Fransen

Marieke Fransen studeerde sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde in 2008 bij de afdeling communicatiewetenschap, Universiteit Twente. Van 2008-2020 werkte zij als universitair(hoofd)docent aan de Universiteit van Amsterdam in de vakgroep persuasieve communicatie. Vanaf januari 2021 is zij benoemd tot hoogleraar “Positive Communication Science” bij het Behavioural Science Institute, afdeling communicatiewetenschap, Radboud Universiteit. Zij doet onderzoek naar weerstand die mensen kunnen ervaren wanneer ze worden blootgesteld aan (persuasive )communicatie. Ze onderzoekt waarom mensen weerstand ervaren en hoe ze weerstand bieden. Dit biedt vervolgens aanknopingspunten voor wat je als zender kunt doen om weerstand te verminderen maar ook hoe kwetsbare mensen geholpen kunnen worden om weerstand te bieden.
Saar-Mollen.jpg

Saar Mollen

Dr. Saar Mollen begon na haar studie sociale psychologie (onderzoeksmaster) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen aan haar dissertatie onderzoek aangaande sociale normen in gezondheidscommunicatie bij de Universiteit Maastricht. Samen met Gerjo Kok, Rob Ruiter en Rajiv Rimal onderzocht ze hoe injunctieve en descriptieve normen op een effectieve wijze ingezet kunnen worden in gezondheidscommunicatie (o.a. voeding en beweging). In haar huidige functie als universitair docent bij Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) zet ze haar onderzoek naar sociale beïnvloeding en gezondheidscommunicatie voort en werkt hierbij samen met organisaties als het Voedingscentrum en VeiligheidNL. Ten behoeve van de implementatie van haar onderzoeksbevindingen geeft ze workshops aan professionals in de gezondheidsbevorderingspraktijk. Daarnaast geeft ze aan de UvA les in gezondheidscommunicatie.

CREA en Universiteit van Amsterdam

Nieuwe Achtergracht 166
1018 WW AMSTERDAM
Show on Google Maps

We ontvangen jullie graag in de Muziekzaal van CREA: het cultureel studentencentrum van de Universiteit van Amsterdam. CREA bevindt zich op de Nieuwe Achtergracht 170,
1018 WV Amsterdam.

Het college vindt vervolgens plaats op de Universiteit van Amsterdam, op de Roeterseilandcampus. Vanaf CREA loop je in drie minuten naar de ingang van gebouw B/C. Dit is op de Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam. Het college vindt plaats in collegzaal REC C1.04.

Routebeschrijving
De Roetereilandcampus bevindt zich midden in het centrum van Amsterdam. We raden iedereen aan om, i.v.m. de verkeersdrukte en de beperkte (en vrij dure) parkeergelegenheid, met het openbaar vervoer te komen. De campus is heel goed te bereiken vanaf station Amsterdam Centraal. Neem vanaf hier metro 51 (richting Westwijk), 53 (richting Gaasperplein) of 54 (richting Gein). Stap uit bij de halte Weesperplein. Vanaf hier is het nog 4 minuten lopen naar de campus.
Plan je persoonlijk snelste ov route via 9292.nl.

Kom je met de auto naar de bijeenkomst dan kunt u via Google Maps uw persoonlijke route plannen. In de omgeving kunt u betaald parkeren.

Prices

Niet-Leden
€ 79.00

Kostenoverzicht:
Leden: 39,50
Logeion Young Professionals: € 19,75
Niet-leden: € 79,00

Prijzen zijn exclusief btw. Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 20 november 2016.

Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan en profiteer meteen van de ledenprijs voor deze bijeenkomst.