Logo Search

BNP - veelgestelde vragen

BNP-beeld-persoon

Algemeen

Wat is de aanleiding voor een vernieuwde versie?
De vorige beroepsniveauprofielen stammen uit 2010, dus een vernieuwing is niet zo gek. Sterker nog, we gaan het BNP-model elke een of twee jaar updaten en elke vier jaar gaan we op basis van een breed onderzoek het model reviseren. Het BNP-model uit 2010 vroeg daarnaast om aanpassing, omdat uit gebruikerservaringen bleek dat het verschil tussen niveaus en kerntaken niet zo helder was. Ook konden de beschrijvingen wat consistenter. Verder miste men een instrument om jezelf in het model te plaatsen.

Mag ik de beroepsniveauprofielen vrij gebruiken?
Als je de beroepsniveauprofielen gebruikt, verwijs er dan naar onder de juiste benaming Logeion beroepsniveauprofielen voor communicatie. Zonder vermelding mag je ze niet publiceren. Ook mag je zonder toestemming van Logeion de inhoud niet aanpassen.

Wat is het verschil met de vorige beroepsniveauprofielen uit 2010?
Algemeen

  • Er is een compleet model, waarin alle beschrijvingen zijn samengevoegd.
  • Er zijn voor iedereen geldende communicatie- en ontwikkelcompetenties toegevoegd.
  • De niveaurichtlijnen zijn aangepast en verscherpt en voorbeeldprofielen zijn toegevoegd.

Niveaus

  • Niveau 1 is nu gevuld.
  • Niveau 6 is niet langer het ‘goeroe‘-niveau dat slechts voor een enkeling is weggelegd: het is het hoogst haalbare niveau dat je via professionalisering kunt bereiken.

Kerntaken

  • De kerntaken zijn nader omschreven.
  • De kerntaak managen is integreren geworden, met de nadruk op plannen, afstemmen en implementeren. Het plannen uit de kerntaken begeleiden, creëren en organiseren is verplaatst naar de kerntaak integreren.
  • De niveaus per kerntaak (cellen) zijn meer in samenhang en meer concreet beschreven.

Waarom is er geen beknopte versie?
Het BNP-model uit 2010 bevatte een versie waarin alleen de ‘wat doe ik’-omschrijvingen stonden. Dat bleek te kort door de bocht en doet de communicatieprofessional en het communicatievak geen recht. Als je echt gericht aan je ontwikkeling wilt werken, moet je meer aspecten van je functioneren onder de loep nemen.

Waar is de kerntaak managen gebleven?
De kerntaak managen is nu kerntaak ‘integreren’. De inhoud is in grote lijnen hetzelfde gebleven. De naam ‘managen’ bleek veel verwarring te scheppen doordat dit werd geïnterpreteerd als leidinggeven. Dat is niet de bedoeling. In de kerntaak ‘integreren’ staat het plannen en onderling afstemmen van communicatieprocessen centraal 

Instrument

Kan ik het instrument ook gebruiken op mijn tablet?
Voorlopig is het instrument te gebruiken via laptop of personal computer. Het instrument is nog niet geschikt voor Android-tablets, op IPad-tablets werkt het instrument, maar dit is nog niet volledig getest.

Ik wil weten op welk niveau ik nu uiteindelijk uit kom, maar het BNP-instrument toont geen algemene niveauscore. Hoe kan dat?
De nadruk van het instrument ligt er juist op dat je bij verschillende kerntaken op verschillende niveaus kunt functioneren. We willen je niet in een hokje van een bepaald algemeen niveau plaatsen. Ook is dit niet zomaar door een instrument uitvoerbaar. 

Wat gebeurt er met mijn scores?
Je scores worden alleen per sessie door je computer bijgehouden en worden niet bewaard door Logeion.
We onderzoeken mogelijkheden voor een persoonlijke inlog en het gebruiken van scores voor onderzoeksdoeleinden (bijvoorbeeld voor het updaten van het BNP-model).

Opleidingen

Ik heb nu een door Logeion gecertificeerd diploma. Is dat nog steeds vergelijkbaar?
Certificering is een momentopname, opleidingen ontwikkelen zich ook voortdurend. Bij hercertificering kan het voorkomen dat het profiel van een opleiding in het BNP-model anders wordt gepositioneerd.

Ik heb een universitaire/hbo-/mbo-communicatieopleiding afgerond. Waar sta ik dan in het model?
Opleidingsniveau is niet het belangrijkste criterium om jezelf te kunnen plaatsen. Juist persoonlijke kwaliteiten en ervaring kunnen heel verschillende uitkomsten mogelijk maken. Jezelf plaatsen in het model op basis van je huidige werk, je ervaring en persoonlijke kwaliteiten kan heel verschillende uitkomsten geven.

Ik heb ooit NGPR-A (of NGPR-B) gedaan. Met welk niveau in het BNP-model is dat vergelijkbaar?
Net als bij de vorige vraag willen we benadrukken dat persoonlijke kwaliteiten en ervaring van belang zijn. NGPR-A en NGPR-B zijn bovendien oude standaarden, die niet zonder meer aan een bepaald niveau uit het BNP-model te koppelen zijn.