Logo Search

Achtergrond van de BNP

BNP-beeld-lamp

Beroepsniveauprofielen

De veranderingen in de maatschappij en organisaties stelt bepaalde eisen aan de communicatieprofessional. Het communicatievak is hierdoor - maar bijvoorbeeld ook door trends en technologische ontwikkelingen - dynamisch en continue in beweging. Voor communicatieprofessionals is het dus meer dan ooit van belang om bij te blijven en zich te verbreden en/of te verdiepen. Onder andere door een lerende houding aan te nemen en zo te blijven professionaliseren in dit mooie vak. De beroepsniveauprofielen (BNP) voor communicatie van Logeion vormen voor vakgenoten, opleidingsinstellingen én organisaties een houvast en kompas bij hun professionalisering.

Wat zijn de beroepsniveauprofielen?

Het beroepsniveauprofielenmodel is een matrix van communicatie-/ontwikkelcompetenties en niveaus. Als je wilt weten waar je staat in het vak, dan is het BNP-model een prima instrument om dat voor jezelf in kaart te brengen. Het is als het ware een ijkpunt van je huidige vaardigheden. Ook kun je bij wijze van 360º feedback je collega’s vragen het voor jou in te vullen. Op basis van de uitkomsten én de behoefte in je organisatie én je persoonlijke ambitie kun je dan een professionaliseringsplan maken. Het systeem is door de jaren heen bij vele communicatieprofessionals in de praktijk getoetst en daarop aangepast. De BNP's zijn hierdoor een hele goede weergave van de dagelijkse communicatiepraktijk.

Voor wie zijn de beroepsniveauprofielen?

De beroepsniveauprofielen zijn bedoeld om je als communicatieprofessional te helpen in je professionele ontwikkeling: waar sta je nu in het vak? En waar wil je naartoe groeien? Bedrijven, overheden, bureaus en onderwijsinstellingen kunnen de beroepsniveauprofielen benutten als basis voor het opstellen van een onderwijs-, functie- of competentieprofiel, het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken, de inrichting van een communicatieafdeling of om persoonlijke ontplooiingsprogramma’s samen te stellen.

Zes kerntaken bij zes niveaus

De keuze om het vak in zes kerntaken bij zes niveaus te beschrijven in plaats van door middel van functieprofielen is een belangrijk en centraal uitgangspunt. Het weerspiegelt de diversiteit van het vak, waarin bijna geen functieprofiel hetzelfde is en de functienamen geen vaste definitie kennen. De complexiteit van het model maken we hanteerbaar door het digitale instrument, dat je in stappen door het model leidt. Goed om te weten: Het model is richtinggevend voor ontwikkeling, niet normerend. Het BNP-model is bedoeld als houvast voor eigen ontwikkeling, niet om mensen in hokjes te plaatsen.

Doe de BNP-scan en bepaal je profiel.

BNP-model-blokken