Toetsings- en Certificeringscommissie

Certificering

Logeion is definitief gestopt met de certificering van communicatieopleidingen. Er is vanuit de markt geen vraag meer. Daarnaast kiest Logeion voor de strategische lijn om in te zetten op het stimuleren van professionalisering bij communicatieprofessionals en het faciliteren van dit proces. De beroepsniveauprofielen en het BNP-model zet Logeion in als een breed toepasbaar hulpmiddel. Deze brengt zij dan ook actief onder de aandacht bij haar leden en andere belanghebbenden.

  1. SRM en Van der Hilst Communicatie gehercertificeerd

    De opleidingsorganisaties SRM en Van der Hilst Communicatie hebben het officiƫle Logeion-certificaat gekregen voor diverse communicatieopleidingen. De certificaten zijn verleend na een uitgebreide toetsing op bijvoorbeeld algemene, organisatorische aspecten, de kwaliteit van het onderwijs en het niveau van de docenten. Met beide organisaties wordt verder overleg gevoerd om ook het niveau van de beroepsniveauprofielen van de opleidingen volledig te kunnen beoordelen. Lees verder

    Nieuws Door Edita Artemis op 20 december 2012
  2. Onderzoek CommunicatiePanel: Brede steun voor opleidingscertificering

    Communicatieprofessionals vinden dat Logeion zich moet uitspreken over de kwaliteit van opleidingen. Dat blijkt uit recent onderzoek van het CommunicatiePanel. Het onderzoek is gehouden op initiatief van de Toetsings- en Certificeringscommissie (TCC) van Logeion. De TCC wilde weten hoe de communicatieprofessional aankijkt tegen de certificering van opleidingen. De TCC heeft namelijk de opdracht te komen tot een nieuwe aanpak van de opleidingscertificering, maar heeft de achterban daar wel behoefte aan? Het antwoord op die vraag is dus een volmondig ja. Lees verder

    Nieuws Door Edita Artemis op 28 juni 2012