Toetsings- en Certificeringscommissie

Certificering

Logeion is definitief gestopt met de certificering van communicatieopleidingen. Er is vanuit de markt geen vraag meer. Daarnaast kiest Logeion voor de strategische lijn om in te zetten op het stimuleren van professionalisering bij communicatieprofessionals en het faciliteren van dit proces. De beroepsniveauprofielen en het BNP-model zet Logeion in als een breed toepasbaar hulpmiddel. Deze brengt zij dan ook actief onder de aandacht bij haar leden en andere belanghebbenden.

 1. Er is meer aan de horizon van certificering

  Als kersverse TCC-voorzitter kwam gelijk de vraag op mij af: “Wat ga je doen, ga je een andere koers varen?” In dit blog licht ik een tipje van de sluier op, maar… eerst even voorstellen:
  Als manager Opleidingen bij Naktuinbouw - naast mijn rol als manager Communicatie - heb ik de nodige ervaring opgedaan hoe certificering in het ‘groene’ onderwijs werkt. Ik ben onder meer betrokken bij het Groenonderwijscentrum van Greenport Aalsmeer en neem deel aan de klankbordgroep Human Capital Agenda van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

  Lees verder

  Blog Door op 24 mei 2016 1 reactie
 2. Logeion lanceert vernieuwde beroepsniveauprofielen voor het communicatievak

  Logeion lanceert de vernieuwde beroepsniveauprofielen (BNP) voor het communicatievak. De geactualiseerde beroepsniveauprofielen beschrijven het werkveld van de communicatieprofessional in een model met zes kerntaken en zes niveaus. Dit BNP-model is onder andere bedoeld om communicatieprofessionals te helpen bij hun professionele ontwikkeling: waar sta je in het vak? Waar wil je naartoe? Lees verder

  Nieuws Door Corine Havinga op 16 december 2015 1 reactie
 3. Logeion certificeert SRM-opleiding Strategisch Communicatiemanagement

  Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals, heeft de opleiding Strategisch Communicatiemanagement van opleidingsinstituut SRM gecertificeerd. De certificering geldt voor beroepsniveau 5 (BNP 5) en is geldig voor vier jaar. Maandag 28 september krijgt de eerste lichting studenten het diploma van de nieuw gecertificeerde opleiding uitgereikt tijdens een feestelijke ontvangst in Utrecht. Lees verder

  Nieuws Door de redactie op 28 september 2015
 4. Video over kern van opleidingscertificering: Waarom Logeion opleidingen certificeert

  Logeion lanceert een korte video over opleidingscertificering, die kernachtig samenvat wat het hoe en waarom van die certificering inhoudt. Met het certificeren van communicatieopleidingen wil Logeion bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Ook geeft de certificering aan welke opleiding voor welk niveau en welke kerntaken van het BNP (beroepsniveauprofielen) opleidt. Zowel voor werkgevers, werknemers en studenten biedt de certificering daarmee handvatten. Lees verder

  Nieuws Door de redactie op 23 september 2015
 5. Irene Kraal nieuw lid Toetsings- en Certificeringscommissie

  Irene Kraal is in mei toegetreden tot de Toetsings- en Certificeringscommissie (TCC) van Logeion. Kraal is communicatieadviseur bij de Universiteit van Amsterdam en houdt zich bezig met corporate communicatie. In die functie kwam zij ook in aanraking met instellingsaccreditatie en auditcommissies en zo werd haar interesse gewekt om via certificering te werken aan professionalisering van de communicatiediscipline. De TCC zoekt nog twee nieuwe leden erbij. Interesse? Neem dan contact op met de secretaris van de TCC, Eveline Boerrigter (eboerrigter@logeion.nl) of voorzitter Ella Broos (info@brooscommunicatie.nl). Lees verder

  Nieuws Door Angela de Cock op 27 mei 2015 1 reactie