Terugblik 75 jaar Logeion: bijzondere communicatiemomenten en -mensen

Alleen de Marshallhulp, dat mocht wel

Graan boer landbouw 705x220.jpgDoor de redactie maandag 13 september 2021 16:19 Wie in het communicatievak is er niet groot geworden met de wetenschap dat Nederland vlak na de oorlog wars was van overheidsvoorlichting? Op advies van de Adviescommissie Overheidsbeleid Inzake Voorlichting, ook wel de commissie-Van Heuven Goedhart genoemd, werd al in 1946 bepaald dat de overheidsvoorlichting niet meer mocht zijn dan verduidelijking en verklaring van het overheidsbeleid. Nog tot de affaire met Ben Korsten (zie canon: ‘Hoe een mannetjesmaker de WOB opleverde’) was voorlichting een vies woord dat riekte naar Goebbeliaanse propaganda. Toch was er een grote uitzondering op dit taboe: de Marshallhulp. Rond dit Amerikaanse naoorlogse hulpprogramma werd gretig ‘overheidspropaganda’ bedreven. lees verder

Hoe een Mannetjesmaker de WOB opleverde (1970)

Focus bekijken ondersteboven glazen bol 705xx220.jpgDoor de redactie donderdag 02 september 2021 16:20 OpenBarend noemen ze voorzitter Biesheuvel liefkozend, als zijn staatscommissie zomaar een wet tevoorschijn tovert. De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) was een bijlage bij het advies! In 1980 zou de wet, die het openbaar bestuur moest herinneren aan wat dat bijvoeglijk naamwoord écht belooft, pas ingevoerd worden. De aanleiding is minstens zo prozaïsch: een affaire aan het Binnenhof. lees verder

Vele stemmen, een wereld - Hoe public relations hielpen bij de totstandkoming van de Internationale Dag van de Persvrijheid

Pers krant 705xx220.jpgDoor de redactie donderdag 02 september 2021 16:02 De val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 is een van de sleutelmomenten in onze recente wereldgeschiedenis. Het markeert het einde van de Koude Oorlog. Maar het markeert nog iets: een nieuwe communicatiestrategie van de UNESCO voor wereldwijde persvrijheid. Die strategie leidt er uiteindelijk toe dat 3 mei uitgeroepen wordt tot Internationale Dag voor de Persvrijheid. lees verder

Anne en Chiel, oftewel: de eerste leermeesters (1978)

Chiel en Anne 705x220.jpgDoor de redactie dinsdag 08 juni 2021 15:20 Hun namen duiken nog geregeld op. De een overleed in 2002, de ander laat op hoge leeftijd nog maar spaarzaam zijn warme licht schijnen over de essentie van ons vak. De een staat voor de overheidscommunicatie, de ander voor PR. Tegenpolen? Tegendelen! Die iets voor elkaar kregen. lees verder

Het Genootschap voor Openbaar Contact (1946)

Sprout 705x220.jpgDoor de redactie vrijdag 22 januari 2021 08:00 Algemeen erkend beginpunt van het vak communicatie in ons land is de oprichting van het Genootschap voor Openbaar Contact. Perschef bij Philips Bram Seret is de initiatiefnemer van een bijeenkomst van perschefs die uitgroeit tot dit allereerste Nederlandse communicatiegenootschap. lees verder