Over Algemene Ledenvergadering Logeion

Algemene Ledenvergadering Logeion

Logeion nodigt je graag uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). Op 22 mei ben je als Logeion-lid van harte welkom om deel te nemen aan de ALV in het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV donderdag 30 mei 2018
 3. Jaarrekening 2018
 4. Verslag Kascommissie
 5. Update kerngetallen Bureau en Vereniging
 6. Update drie pijlers Logeion:
  1. Programmering
  2. Positionering
  3. Professionalisering
 7. Wat Verder Ter Tafel Komt
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De vergaderstukken zijn online terug te vinden, op het besloten ledendeel van de website. Je moet ingelogd zijn om deze stukken te bekijken.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Leden Gratis

Kostenoverzicht:

Het bijwonen van de Algemene ledenvergadering is gratis en alleen toegankelijk voor leden.

Deel met anderen