Over Communicatie & Strategie in context

Communicatie & Strategie in context

Denk aleer gij doet en al doende denk dan nog!

Een doordacht plan over de vraag hoe je van A naar B gaat met een tijdpad en benodigde middelen loopt vaak stuk op de complexe werkelijkheid. Niet zo vreemd omdat niet alleen die werkelijkheid beweeglijk is, maar ook omdat onze manier van denken óver die werkelijkheid niet statisch is.

We weten best dat een organisatie uit mensen bestaat en dat het geen machine is waar je een kwartje ingooit met voorspelbare output als resultaat. Tel daarbij op dat er steeds meer aandacht is voor onbewuste processen die het handelen van mensen beïnvloeden en je begrijpt dat het rationeel, lineair ontwikkelen van een communicatiestrategie die ook nog wérkt een illusie is. Maar we willen wel houvast, liefst ook mee richting bepalen, ergens naar toe werken én afgerekend worden op resultaat.

Wat is nu wijsheid en wat is een goede strategie? Hoe organiseren we de communicatie nog in deze grillige snel veranderende en onvoorspelbare wereld waarin we de context niet meer kunnen negeren?

Het uitgangspunt van dit CommunicatieCollege is dat een bruikbare (communicatie)strategie pas écht betekenis krijgt wanneer die binnen een specifieke context al doende vorm krijgt. Die context bestaat uit elkaar overlappende en uitsluitende netwerken die voortdurend veranderen en waarin organisaties zich staande moeten houden. Strategische communicatie begint met een grondige analyse van die situatie, een stap die in de praktijk nog al eens wordt overgeslagen, met rammelende strategieën en voortdurend ‘gedoe’ als gevolg. Op basis van een analyse kunnen we besluiten of communicatie een rol gaat spelen, en zo ja, hoe dan.

Noelle Aarts gaat in op vragen als: Hoe maak je een goede analyse die als basis dient voor een communicatiestrategie die recht doet aan de complexe werkelijkheid? En welke elementen zitten daar in? En hoe bed je dat vervolgens in in de beleidspraktijk van organisaties en hoe verbind je dat met organisatiedoelstellingen?

Een bijzonder college speciaal voor communicatieprofessionals die van A naar B willen zonder (onnodig!) gedoe.

Professionalisering hoog op de agenda
Professionalisering van het vak is een continue zoektocht die hoog op de agenda staat van Logeion, de adviesraad onderwijs en professionalisering en de organisaties die de leerstoel ondersteunen. De zoektocht krijgt onder andere vorm in de CommunicatieColleges die in 2014 op de agenda staan. De twaalf organisaties die de leerstoel ondersteunen zijn: Maatschap voor Communicatie, Bex*communicatie, HVR Group, Hollander van der Mey, APG B.V., KPN, OnlyHuman, Gasterra, Bestuursdienst Gemeente Amsterdam/ABC, Hogeschool Utrecht/Faculteit voor Communicatie en Journalistiek, Wageningen University. Deze organisaties worden actief betrokken bij deze colleges en de daaruit voortvloeiende discussies.

Optionele literatuur
Zeer binnenkort verschijnt een herziende editie van het boek ‘Strategische Communicatie, principes en toepassingen’ van Noelle Aarts, Chantal Steuten en Cees van Woerkum. Natuurlijk laten we het je weten als dit boek is verschenen.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Niet-Leden € 85,00

Kostenoverzicht:
Leden: 45,00
Logeion Young Professionals: € 22,50
Niet-leden: € 85,00

Prijzen zijn exclusief btw. Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 5 mei 2014.

Deel met anderen