Over Algemene ledenvergadering Logeion

Algemene ledenvergadering Logeion

Logeion nodigt je graag uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). Op 30 mei ben je als Logeion-lid van harte welkom om deel te nemen aan de ALV in het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV donderdag 11 mei 2017
 3. Jaarrekening 2017
 4. Verslag Kascommissie
 5. Aftreden bestuursleden Else Mulder (penningmeester) en Jeroen Koedam (algemeen bestuurslid) en introductie nieuwe bestuursleden Mariëtte Pasman en Robert van Vliet (huidige voorzitter Cascadis)
 6. Update kerngetallen Bureau en Vereniging
 7. Update drie pijlers Logeion:
  1. Programmering
  2. Positionering
  3. Professionalisering
 8. Wat Verder Ter Tafel Komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

De vergaderstukken zijn online terug te vinden, op het besloten ledendeel van de website. Je moet ingelogd zijn om deze stukken te bekijken.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Kostenoverzicht:
Leden: Gratis

Het bijwonen van de Algemene ledenvergadering is gratis en alleen toegankelijk voor leden.

Deel met anderen