Over Anderhalvelijnszorg en communicatie

Anderhalvelijnszorg en communicatie

Welke rol vervul je als communicatieprofessional bij anderhalvelijnszorg?

Anderhalvelijnszorg is een nieuwe kostenbesparende ontwikkeling waarbij een deel van de ziekenhuiszorg wordt verplaatst naar de huisartsenpraktijk. Onder het motto ‘Betere zorg door minder zorg is zinnige zorg’ verwacht de overheid dat deze beweging van de tweede naar eerste lijn nog verder zal uitbreiden. Anderhalvelijnszorg heeft namelijk veel voordelen, zo blijkt ook uit onderzoek. Voor de patiënt zijn dat bijvoorbeeld zorg-dichtbij-huis, kleinschaligheid, betere afstemming en communicatie tussen huisarts en specialist, en geen aanspraak op eigen risico. De zorgaanbieder blijkt tevredener over het werk en de zorginhoud. En de zorgverzekeraar over de doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg, die gericht is op een optimale balans tussen klanttevredenheid, medische kwaliteit en efficiënte zorg. (Zie voor meer informatie ook http://www.kennispleinchronischezorg.nl/eerstelijn.)

Maar in hoeverre ben jij als communicatieprofessional al op anderhalvelijnszorg voorbereid? En met welke belangen van medisch specialisten, huisartsen, patiënten en zorgverzekeraars moet je rekening houden? En tot slot dé vraag waar het in deze Vakimpuls om draait: hoe kun je als communicatieprofessional de verbinding en continuïteit in communicatie tussen al deze spelers bevorderen? Oftewel: wie communiceert nou wat?

De volgende drie sprekers nemen je graag mee in deze ontwikkelingen en vraagstukken:

  1. Drs. Ronald Meerlo, transmuraal adviseur bij onder andere Maxima Medisch Centrum Eindhoven, houdt een beknopte inleiding over de kritische succesfactoren van de verschillende vormen van anderhalvelijnszorg.  
  2. Drs. Sofie van Hoof, promovendus aan de Universiteit Maastricht, vertelt over ervaringen van patiënten, huisartsen en specialisten met anderhalvelijnszorg, en wat dit oplevert. In de regio Maastricht is veel ervaring opgedaan met het verplaatsen van medisch-specialistische zorg naar de eerste lijn. De insteek: betere gezondheid, betere kwaliteit van zorg en lagere kosten. De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend.
  3. Marieke Linstra MA, communicatieadviseur bij PoZoB, vertelt over de rol van communicatie tussen huisartsen en specialisten in de anderhalvelijnszorg. PoZoB ondersteunt met 200 praktijkondersteuners en 5 zorgprogramma's circa 230 huisartsen in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg (www.pozob.nl).

Na de presentaties discussieer je in kleine groepen over stellingen waar de sprekers hun presentatie mee afsluiten. Centraal staat de vraag welke inzet en aanpak van jou als communicatieprofessional nodig is bij communicatievraagstukken in de anderhalvelijnszorg. De inzichten worden vervolgens plenair besproken en samengevat.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Niet-Leden € 85,00

Kostenoverzicht:
Leden:   42,50
Logeion Young Professionals: € 21,25
Niet-leden: € 85,00

Prijzen zijn exclusief btw. Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 22 maart 2017.

Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan en profiteer meteen van de ledenprijs voor deze bijeenkomst.

Deel met anderen