Over Communicatie binnen en tussen netwerken – prof.dr. Lidwien van de Wijngaert

Communicatie binnen en tussen netwerken – prof.dr. Lidwien van de Wijngaert

De kracht van goed onderzoek als fundament voor (overheids)beleid

Overal waar je kijkt ontstaan (tijdelijke) netwerken, mede als gevolg van de digitalisering van de samenleving. De vraagstukken die relevant zijn voor de overheid worden daarmee steeds complexer. Een direct gevolg van bijvoorbeeld digitalisering is dat het aantal communicatiekanalen groeit. Sociale media vergroten de individuele communicatiekracht maar maken het ook lastiger om de burger te bereiken. Het doen van (wetenschappelijk) onderzoek naar netwerken, en de communicatie binnen en tussen die netwerken, neemt aan belang toe. Wat betekent dit voor de wijze waarop we onderzoek doen? En wat gaat er op het terrein van methoden en technieken veranderen komende jaren?

Lidwien van de Wijngaert (hoogleraar Communicatie in organisaties aan de Radboud Universiteit) zal in haar college veranderingen in communicatieonderzoek schetsen. Deze veranderingen hebben te maken met de bronnen van informatie, nieuwe methoden en technieken van onderzoek en nieuwe manieren om resultaten van onderzoek te verspreiden. En passant laat ze, aan de hand van eigen onderzoek, zien hoe deze veranderingen in de komende jaren vorm zullen krijgen. Voorbeelden die voorbij komen zijn een netwerkanalyse van social media data over de komst van een AZC in de gemeente Enschede en een scenario-onderzoek naar het melden van misstanden in de uitzendbranche.

Aansluitend gaan we onder leiding van Guido Rijnja (coördinator algemeen communicatiebeleid Rijksvoorlichtingsdienst) met elkaar in gesprek. We bekijken de voorbeelden die Van de Wijngaert heeft beschreven en bespreken de implicaties die onderzoeksresultaten (zouden kunnen) hebben voor de communicatieaanpak. Hoe helpen onderzoeksresultaten bij het verkrijgen van inzicht in wat er echt gebeurt binnen en tussen netwerken? Op welke manier haak je op sociale media als (overheids)organisatie aan en op welk moment? Op welke groep richt je je met welke boodschap of strategie als er sprake is van polarisatie?

Een bijzonder college waar methoden van onderzoek, analyse van netwerken en de communicatiepraktijk samen komen.Het Centrum voor Strategische Communicatie Logeion is de plek waar de communicatiewetenschap en de praktijk elkaar ontmoeten. Onderzoekers en docenten van universiteiten, hogescholen, particuliere onderwijsinstellingen en communicatieprofessionals verkennen elkaars werkterrein, delen kennis en ontwikkelen samen relevante onderzoeksvragen. De verdieping en verrijking die deze ontmoetingen opleveren geven richting aan de verdere professionalisering van het vak communicatie.

Voor meer informatie, zie de website van het Centrum voor Strategische Communicatie.


Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Niet-Leden € 130,00
Lid Communicatiekring Nijmegen € 65,00
Lid Communicatiekring Arnhem € 65,00

Kostenoverzicht:
Leden: 65,00
Logeion Young Professionals: € 32,50
Niet-leden: € 130,00

Prijzen zijn exclusief btw. Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 10 januari 2017.

Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan en profiteer meteen van de ledenprijs voor deze bijeenkomst.

Deel met anderen