Logo Zoeken

Achtergrond van de BNP

BNP-beeld-lamp

Beroepsniveauprofielen
Voor communicatieprofessionals is het meer dan ooit van belang om bij te blijven en zich te verbreden en/of te verdiepen. Veranderingen in de maatschappij en in organisaties, maar ook technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en zorgen zo voor een voortdurend hectische en veeleisende context waarin we moeten werken. Dat vraagt om een lerende houding en oog voor je eigen ontwikkeling. De beroepsniveauprofielen (BNP) voor communicatie van Logeion zijn voor vakgenoten een houvast en kompas bij hun professionalisering. Het systeem is door de jaren heen bij vele communicatieprofessionals in de praktijk getoetst en daarop aangepast. De Logeion beroepsniveauprofielen zijn hierdoor een goede weergave van de dagelijkse communicatiepraktijk.

Wat kun je met de beroepsniveauprofielen?
Als je wilt weten waar je staat in het vak, dan is het BNP-model een gedegen en actueel instrument om dat voor jezelf in kaart te brengen. Zo kun je een GAP-analyse maken voor een goed inzicht in je huidige situatie en de situatie waar je naar toe wilt groeien. Ook kun je bij wijze van 360º feedback je collega’s of leidinggevende vragen de scan voor jou in te vullen. Met de teamscankunnen alle teamleden de scan maken en het gezamenlijke resultaat checken met de prioriteiten van de organisatie en de (strategische) vraagstukken waar de organisatie voor staat. Op basis van de uitkomsten én de behoefte in je organisatie én je persoonlijke ambitie kun je dan een professionaliseringsplan maken voor jezelf of voor het hele team.

Voor wie zijn de beroepsniveauprofielen?
De beroepsniveauprofielen zijn bedoeld voor communicatieprofessionals die willen onderzoeken waar ze staan in het vak en waar ze naartoe willen groeien. Organisaties kunnen het gebruiken bij organisatieontwikkeling en bij recruitment. Bijvoorbeeld bij het opstellen van functie- of competentieprofielen of bij het (her)inrichten van een communicatieafdeling. Opleidingsinstellingen hebben met de Logeion-BNP een gedegen basis voor hun curricula én ontwikkeling van lesprogramma’s en cursussen.  

Zes kerntaken bij zes niveaus en vijf competenties
De keuze om het vak in zes kerntaken bij zes niveaus te beschrijven is een belangrijk uitgangspunt. Het weerspiegelt de diversiteit van het vak, waarin bijna geen functieprofiel hetzelfde is en de functienamen geen vaste definitie kennen. De complexiteit van het model maken we hanteerbaar door het digitale instrument, dat je in stappen door het model leidt en gaandeweg veel informatie geeft. Goed om te weten: Het model is richtinggevend voor ontwikkeling, niet normerend. Het BNP-model is bedoeld als houvast voor eigen ontwikkeling, niet om mensen in hokjes te plaatsen.

Doe de BNP-scan en bepaal je profiel.

BNP-model-blokken