Logo Zoeken

Achtergrond van de BNP

bnp visualsWebsite kl 2

Beroepsniveauprofielen
Voor communicatieprofessionals is het meer dan ooit van belang om bij te blijven en zich te verbreden en/of te verdiepen. Veranderingen in de maatschappij en in organisaties, maar ook technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en zorgen zo voor een voortdurend hectische en veeleisende context waarin we moeten werken. Dat vraagt om een lerende houding en oog voor je eigen ontwikkeling. De BNP voor communicatie van Logeion zijn voor vakgenoten een houvast en kompas bij hun professionalisering. Het systeem is door de jaren heen bij vele communicatieprofessionals in de praktijk getoetst en daarop aangepast. De Logeion-BNP zijn hierdoor een goede weergave van de dagelijkse communicatiepraktijk.

Wat kun je met de beroepsniveauprofielen?
Als je wilt weten waar je staat in het vak, dan is het BNP-model een gedegen en actueel instrument om dat voor jezelf in kaart te brengen. Zo kun je een GAP-analyse maken voor een goed inzicht in je huidige situatie en de situatie waar je naar toe wilt groeien. Ook kun je voor de 360º feedback je collega’s of leidinggevende vragen de scan voor jou in te vullen. Met de teamscan kunnen alle teamleden de scan maken en het gezamenlijke resultaat checken met de prioriteiten van de organisatie en de (strategische) vraagstukken waar de organisatie voor staat. Op basis van de uitkomsten én de behoefte in je organisatie én je persoonlijke ambitie kun je dan een professionaliseringsplan maken voor jezelf of voor het hele team.

Voor wie zijn de beroepsniveauprofielen?
De beroepsniveauprofielen zijn bedoeld voor communicatieprofessionals die willen onderzoeken waar ze staan in het vak en waar ze naartoe willen groeien. Organisaties kunnen het gebruiken bij organisatieontwikkeling en bij recruitment. Bijvoorbeeld bij het opstellen van functie- of competentieprofielen of bij het (her)inrichten van een communicatieafdeling. Opleidingsinstellingen hebben met de Logeion-BNP een gedegen basis voor hun curricula én ontwikkeling van lesprogramma’s en cursussen.  

Zes kerntaken bij zes niveaus en vijf competenties
De keuze om het vak in zes kerntaken bij zes niveaus te beschrijven is een belangrijk uitgangspunt. Het weerspiegelt de diversiteit van het vak, waarin bijna geen functieprofiel hetzelfde is en de functienamen geen vaste definitie kennen. De complexiteit van het model maken we hanteerbaar door het digitale instrument, dat je in stappen door het model leidt en gaandeweg veel informatie geeft. Goed om te weten: Het model is richtinggevend voor ontwikkeling, niet normerend. Het BNP-model is bedoeld als houvast voor eigen ontwikkeling, niet om mensen in hokjes te plaatsen.

Wat is de aanleiding voor een vernieuwde versie?
De beroepsniveauprofielen zijn al vele jaren geleden ontwikkeld, dus regelmatig vernieuwen is niet zo gek. We updaten het BNP-model nu elke twee jaar en elke vier jaar reviseren we het model op basis van een breed onderzoek . Het BNP-model uit 2010 vroeg daarnaast om aanpassing, omdat uit gebruikerservaringen bleek dat het verschil tussen niveaus en kerntaken niet zo helder was. Ook konden de beschrijvingen wat consistenter en toegankelijker. Verder miste men een teamscan. De laatste inhoudelijke update is van 2021; de functionele update is van 2022.

Doe de BNP-scan en bepaal je profiel.