70 jaar

Toetsings- en certificeringscommissie zoekt nieuwe commissieleden

Vacature-TCC.jpgwoensdag 08 februari 2017 16:00

Vind jij de kwaliteit van communicatieonderwijs van groot belang voor ons vak? En wil jij in samenwerking met enkele andere vakgenoten daar een bijdrage aan leveren? Dan zijn wij op zoek naar jou! Het betreft een vrijwilligersfunctie, waar je circa 6-8 uur per maand voor nodig hebt.

Gezien de op handen zijnde uitbreiding van werkzaamheden van de TCC is er op korte termijn behoefte aan versterking van de commissie. De Toetsings- en certificeringscommissie (TCC) draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het communicatieonderwijs in Nederland.

De TCC ontwikkelde in opdracht van Logeion een toetsingsinstrument waarmee communicatieopleidingen gecertificeerd worden. Momenteel moderniseren wij dit certificeringstraject. In de loop van 2017 gaan we de certificering in nieuwe stijl aanbieden. Het doel is een bijdrage te leveren aan een voortdurende professionalisering/verbetering van het communicatievak. En… een goede afstemming van het communicatieonderwijs op de beroepspraktijk en de functieniveaus.

Centraal blijven staan de beroepsniveauprofielen (bnp) en de aansluiting op de arbeidsmarkt. De TCC neemt in de toekomst meer de tevredenheid van cursisten en werkgevers mee in haar beoordeling. Ook gaat het systeem een bredere functie krijgen. Het blijft niet beperkt tot het post-initieel onderwijs. De TCC wil met het nieuwe systeem duidelijkheid scheppen over de kwaliteit/het niveau van zoveel mogelijk opleidingen, examens en diploma’s in ons vakgebied. Logeion wil daarmee door de rol als ‘keurmerk’ veel meer betekenis geven voor opleidingen, cursisten en andere betrokken professionals.  Uit marktonderzoek is gebleken dat opleidingsinstituten een Logeion-certificering als meerwaarde zien op andere accreditaties (bijvoorbeeld vanuit de overheid).

Werkzaamheden
De TCC stuurt de auditcommissie aan die zorgt voor de uitvoering van de certificeringen. Verder onderhoudt de TCC de contacten met de opleidingsorganisaties die gecertificeerd willen worden.

De TCC komt maandelijks bij elkaar. De commissie bestaat op dit moment uit vier leden (Justine Koorn, Irene Kraal, Mirjam van der Loo en Alfred Klaver).

De TCC werkt aan:

-       verder ontwikkelen en implementeren van (door het Logeion-bestuur) vastgesteld beleid op het gebied van opleidingscertificering;


-       opbouwen en onderhouden van contacten met het communicatieonderwijs en andere stakeholders ten aanzien van certificering;


-       effectieve communicatie en marktbewerking in het onderwijsveld en bij andere relevante doelgroepen;

-       monitoren van de activiteiten van het auditteam dat de certificering daadwerkelijk uitvoert.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de TCC-voorzitter, Alfred Klaver (06) 29 550 642. Ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten. Stuur je motivatie naar info@logeion.nl ovv ‘Vacature TCC’.

Meer informatie over opleidingscertificering.

« Terug